Ankieta 05 - Badanie grup interesariuszy usług A2C, A2B: Mieszkańcy, Przedsiębiorcy, NGO

Ankieta jest przeprowadzana na zlecenie Urzędu Miejskiego w Zabrzu w ramach przygotowania dokumentacji aplikacyjnej projektu: Budowa Cyfrowych Usług Wspólnych dla interesariuszy Miasta Zabrze – CUWMZ.

    Captionless Image