Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus
Suomen ITF Taekwon-Do ry (jatkossa SITF) on tasa-arvo ja yhdenvertaisuus suunnitelmassa linjannut uudistaa kyselyn syrjinnästä ja kiusaamisesta aina kolmen vuoden välein.
Tavoitteena on selvittää mikä on tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tila lajiliitossa ja jäsenseuroissa on ja sen pohjalta päivittää tasa-arvo ja yhdenvertaisuus-suunnitelmaa.
Tämä kysely on nimetön ja tuloksia käsittelee vain hallituksen toimeksiantamana Minna Minkkinen, joka kokoaa tuloksista yhteenvedon hallitukselle.
Kyselyn pohjana on aikaisemmin Olympiakomitean luoma kyselypohja.
Sukupuoli
Ikä
Asemani lajiliitossa (valitse ensisijainen)
Miten arvioisit yleisellä tasolla SITF:n yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon ilmapiirin asteikolla 1-5. 1 On huono ilmapiiri ja 5 on hyvä ilmapiiri.
Esteettömyyden toteutuminen lajiliitossa arvioimiin tietoihisi ja kokemukseesi perustuen asteikolla 1-5. 1=Toteutuu erittäin heikosti, 2=toteutuu melko heikosti, 3=toteutuu tyydyttävästi, 4=toteutuu melko hyvin, 5=toteutuu erittäin hyvin.
Oletko havainnut lajiliiton/seuran valmentajen/ luottamushenkilöiden kielenkäytön syrjivän joitakin ihmisryhmiä (esim. vammais- ja homovitsit, rasistiset kommentit)?
Jos vastasit edelliseen kyllä, tapahtuiko se missä?
Jos vastasit edelliseen kyllä, puututaanko syrjivään kielenkäyttöön?
Jos vastasit edelliseen kyllä, miten syrjivään kielenkäyttöön puututaan?
Your answer
Luuletko, että jotkut ryhmät eivät voi osallistua lajiliiton/seuran toimintaan tai osallistuminen olisi hankalaa?
Jos vastasit kyllä, niin minkä ryhmän arvelet olevan vaikea osallistua ja miksi?
Your answer
Koetko, että seurassa tai SITF:ssa on sisäpiirejä, jotka käyttävät valtaa?
Jos vastasit kyllä, niin miten tämä näkyy?
Your answer
Onko seurassasi toimintaa vammaisille harrastajille ja urheilijoille tai muille erityisryhmille?
Pyritäänkö seurassa/lajiliitossa toimintaa kehittämään aiemmin tavoittamattomille tai toiminnassa aliedustetuille kohderyhmille (esim. maahanmuuttajat, liikkumis- ja toimimisesteiset)?
Saako lajiliitossa/seurassa palveluista tai toiminnasta neuvontaa, jos ei osaa suomea/ ruotsia?
Onko seurassa/lajiliitossa maahanmuuttajataustaisia valmentajia tai luottamushenkilöitä?
Huomioidaanko vähävaraiset seuran/liiton toiminnassa?
Syrjintä on ihmisten eriarvoista kohtelua sillä perusteella, että he kuuluvat tiettyyn ryhmään, esimerkiksi ovat maahanmuuttajia tai kuuluvat seksuaalivähemmistöön. Syrjintää voi olla yksittäinen teko tai se voi olla seurausta epäoikeudenmukaisuutta tuottavista käytännöistä tai säännöistä. Välillisenä syrjintänä pidetään sitä, että näennäisen neutraali kohtelu tai käytäntö johtaa syrjiviin lopputuloksiin. Oletko kohdannut tai ollut todistamassa syrjintää SITF:n/seuran tapahtumissa tai luottamustoiminnassa?
Jos vastasit edelliseen kyllä, tapahtuiko se missä?
Oletko kohdannut tai tullut itse seksuaalisen häirinnän kohteeksi?
Jos vastasit edelliseen kyllä, tapahtuiko se missä?
Jos olet havainnut syrjintää tai häirintää, mistä oletat sen johtuvan? Voit valita useamman vaihtoehdon.
Oletko kokenut tai kohdannut, että joku käyttää asemaansa väärin? Esimerkiksi ylempi vyöarvoinen tahallisesti nöyryyttänyt alempaa vyöarvoa?
Jos vastasit kyllä, niin miten tämä on ilmennyt?
Your answer
Mitkä yhdenvertaisuutta ja vähemmistöryhmiä koskevat asiat vaatisivat lajiliitossa/seurassa eniten kehittämistä?
Your answer
Tiedätkö, että SITF:lla on kaksi nimettyä häirintäyhdyshenkilöä? Heistä lisätietoa löydät liiton kotisivuilta.
Vuonna 2017 SITF:llä oli lisenssiharrastajia: 498 naista ja 1013 miestä. Alle 18-vuotiaissa tyttöjä oli 302 ja poikia 667. Miten SITF voisi saada lisää tyttö, -nais ja muun sukupuolisia harrastajia?
Your answer
Miten SITF voisi edistää kaikkien osallistumista lajin harrastamiseen?
Your answer
Mihin yhdenvertaisuus ja tasa-arvoasioihin SITF:n tulisi panostaa?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service