Egenrapportering, Miljørettet helsevern i barnehager

"Det skal i løpet av våren/forsommeren 2011 føres tilsyn med alle barnehager i Larvik kommune etter Forskrift om miljørettet helsevern i skoler og barnehager (2003).
I den anledning er det utarbeidet et webbasert rapporteringsskjema som styrer/leder skal fylle ut. Innhold og kommentarer herfra vil bli benyttet som grunnlag for gjennomgang og samtale under senere stedlig tilsyn."
Veileder til Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler mv finner du her:
http://www.helsetilsynet.no/upload/Publikasjoner/veiledningsserien/forskrift_miljoerettet_skole_barnehage_ik-2619.pdf
    This is a required question
    This is a required question