Zgłoszenie na warsztat teatralny "Poszukiwania"/ Theatre workshop "Searching" - application form

"Poszukiwania" to wyjątkowy warsztat teatralny organizowany przez Fundację Rozwoju "Oprócz Granic" oraz Fundację Strefa WolnoSłowa we współpracy z Ośrodkiem "Pogranicze - sztuk, kultur i narodów" w Sejnach. Warsztat będzie okazją do wspólnej pracy twórczej w malowniczym zakątku Polski pod okiem kadry Strefy WolnoSłowej oraz artystów związanych z Fundacją "Pogranicze". Zajęcia warsztatowe będą obejmowały zarówno gry, ćwiczenia i improwizacje teatralne, jak i pracę warsztatową z instruktorami z Sejn, którzy podzielą się z uczestnikami swoimi doświadczeniami długoletniej pracy artystycznej na pograniczu kultur. Warsztaty będą łączyć elementy teatru i muzyki oraz potrwają od 29 maja 2013 (środa) wieczorem do 2 czerwca 2013. Uczestnicy zostaną zakwaterowani w pensjonacie oraz dworku w Krasnogrudzie, gdzie również będą odbywać się zajęcia warsztatowe. Wyżywienie zostanie zapewnione przez organizatorów przez cały czas trwania warsztatu. Udział w warsztacie jest bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona, zgłoszenia na warsztat przymujemy do 15 maja 2013, zakwalifikowani uczestnicy zostaną powiadomieni o przyjęciu na warsztaty do 17 maja 2013.

"Searching" is an unique theater workshop organized by the Foundation for Development "Beyond Borders" and by the Strefa WolnoSłowa foundation in collaboration with the the centre "Borderland" from Sejny. Workshop will be an opportunity to spend a relaxing and creative long weekend on the theater workshops in a picturesque place of Poland. Theater workshops will be conducted by the staff of the Strefa WolnoSłowa Foundation and by the artists associated with the Centre "Borderland" from Sejny. The workshop will include theater games, exercises and improvisations as well as music sessions run by the instructors from Sejny who will share their experiences of a longtime artistic work on the border of cultures. The workshop will combine elements of theater and music, and will take place in Sejny from May 29th, 2013 (Wednesday) evening to June 2nd (Sunday), 2013. Participants will be accommodated in the guest house and manor house in Krasnogruda, where the actual workshop will also take place. Food will be provided by the organizers for the duration of the workshop. Participation in the workshop is free of charge. Number of participants is limited, please send your application form until May 15th, 2013, shortlisted participants will be notified of acceptance for workshops on May 17th, 2013.

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question