BUTLLETA DE SOCI/A

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a valid email address
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be a number
  This is a required question
  Must select at most 2 options.
  This is a required question

  *Autoritzo a l'Associació La clau que obri tots els panys a enviar-me informació sobre les seves activitats i altres d'interès per correu electrònic, per via postal o per telèfon mòbil. *En compliment del que disposa la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, quedo assabentat/da que les meves dades de filiació juntament amb les dades obtingudes durant el període de col.laborador com a soci/a, estan emmagatzemades en fitxers automatitzats titularitat de l'Associació La clau que obri tots els panys i que per exercir els drets d'accés, rectificació i cancel.lació que em reconeix la Llei esmentada cal que dirigeixi un escrit a l'Associació La clau que obri tots els panys, c/Alguersuari, 16, 08470 Sant Celoni. *Em comprometo a actualitzar les meves dades personals si canvien.