Zubideiak2 Gizarte elkarrizketa
Zubideiak2 Bizi euskara zure erara. Zuk nola bizi duzu? Urriak 20 Miramar Jauregia Donostia
Zubideiak2 Vive el euskera a tu manera. ¿ Tú cómo lo vives? 20 de Octubre Palacio Miramar Donostia
Zubideiak2 Vivez l’euskara à votre manière. Comment le vivez-vous ? 20 Octobre Palais Miramar a Saint Sébastien
Izena / Nombre / Prénom *
Your answer
Abizenak / Apellidos / Nom *
Your answer
Emaila / Correo electrónico / E-mail *
Your answer
Telefonoa / Telefono / Télephone
Your answer
Euskaraz ulertzen duzu? / ¿Entiendes euskera? /Comprends-tu l´euskara? *
Interpretazioa ze hizkuntzatan beharko zenuke? / ¿En qué idioma necesitas la interpretación? / En quelle langue veux-tu l'interprètation? *
Zein da zure ama-hizkuntza? / ¿Cuál es tu lengua materna? / Quelle est ta langue materne? *
Your answer
Umerik etorriko da zurekin? Zenbat eta ze adinetakoak? / ¿Cuántos niños te acompañan? ¿De qué edades? / Combien d´enfants t'accompagneront-ils? Quel âge ont-ils? *
Umeentzako zaintza zerbitzua dohakoa da / El servicio de cuidado de los niños será gratuito / Le service de garde d'enfants sera gratuit
Your answer
Bazkaria eskatu nahi duzu? / ¿Quieres encargar la comida? / Tu viens au repas? *
Bazkarirako bi aukera egongo dira, katerina aurretik enkargatu (10 euro) edo zure etxetik ekarri. Etxetik ekartzen baduzu janaria, bertan berotzeko aukera izango duzu. / Para la comida hay dos posibilidades, encargarla de antemano (10 euros) o traerla de casa. Si traes la comida de casa puedes calentarla allí mismo. / Si tu ne t'inscris pas au repas, tu peux emmener ton repas de la maison et le chauffer là-bas.
Abenduaren 13ko Datu Pertsonalen Babeserako Lege Organikoaren 15/1999 xedatutakoarekin bat, adierazten dizugu zure datu pertsonalak EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA jabe duen fitxategi batean biltegiratuko direla, legez eskatzen diren segurtasun neurriak aplikatuta, EUSKALTZALEEN TOPAGUNEAk sortutako fitxategia berak erabiltzeko, bere ardurapekoa, xede dituena erabiltzailearekin harremana mantentzea eta kudeatzea eta informazio egitekoak.Erabiltzaileak onartu egiten du ematen dituen datuak osoak eta zuzenak direla. Datu pertsonalak ikusteko, zuzentzeko, mugatzeko, ezabatzeko, ezeztatzeko eta aurkatzeko eskubidea gauzatu ahal izateko, eskaerak bidali ahal dituzue EUSKALTZALEEN TOPAGUNEKO helbide elektroniko honetara datuak@topagunea.eus edo posta arruntez beste honetara: EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA, Landako etorbidea 4, 102 bulegoa, 48200 Durango, erreferentzia moduan LOPD jarriz. De acuerdo con lo dispuesto en la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos Personales, te informamos que tus datos personales serán almacenados en un fichero automático cuyo titular y creador del fichero es EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA, al que le serán aplicados las medidas de seguridad legalmente establecidas. El fichero será utilizado exclusivamente por EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA, siendo el único responsable, y su finalidad será la de mantener y gestionar la relación con el usuario y fines informativos.La persona usuario acepta que los datos que aporta son íntegros y correctos. A fin de ejercer el derecho de comprobación de dichos datos, corrección, limitación, borrado, anulación o impugnación, deberá dirigirse a la siguiente dirección electrónica de EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA datuak@topagunea.eus o por correo ordinario a la siguiente dirección: EUSKALTZALEEN TOPAGUNEA, Landako 4, 102 bulegoa, 48200 Durango, indicando como referencia LOPD. *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Euskaltzaleen Topagunea. Report Abuse - Terms of Service