Δήλωση Συμμετοχής / Entry Form "59th International Aegean Sailing Rally 2022"
Η ημερομηνία καταχωρείται αυτόματα με την υποβολή της δήλωσης / The date is recorder upon submission of the form
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
Σκάφος / Yacht *
Αριθμός Ιστίου / Sai number *
Ομιλος / Club *
Σημαία / Flag *
Νηολόγιο / Registry
Εργοστ. Τύπος / Model
Διακριτικό σήμα VHF / Callsign
Υπάρχοντα κανάλια VHF / Available VHF Channels
Επιθυμώ να συμμετάσχω στην κλάση / I would like to compete in the class *
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΗ ή ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
Με την υποβολή της παρούσας δήλωσης αποδέχομαι και δηλώνω υπεύθυνα τα παρακάτω:
1) Δηλώνω ότι αποδέχομαι τους κανονισμούς και τους όρους που αναφέρονται στην προκήρυξη του αγώνα, θα συμμετάσχω στον αγώνα με δική μου αποκλειστική ευθύνη και αποδέχομαι ακόμη ότι ο οργανωτής όμιλος και οποιαδήποτε επιτροπή που έχει σχέση με τον αγώνα, δεν έχει καμιά ευθύνη για τυχόν ατυχήματα ή ζημιές αν συμβούν στο σκάφος μου, σε πρόσωπα ή πράγματα, στη θάλασσα ή την στεριά, κατά την διάρκεια του αγώνα ή οποιαδήποτε άλλη ώρα.
2) Δηλώνω ακόμα ότι το πιο πάνω αναφερόμενο σκάφος είναι εξοπλισμένο σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ειδικού κανονισμού ασφαλείας για αγώνες ανοικτής θαλάσσης (OSR) της World Sailing για αγώνες κατηγορίας Inshore Racing.
3) Δηλώνω υπεύθυνα ότι τα αντίγραφα του πιστοποιητικού καταμέτρησης που επισυνάπτω είναι εν ισχύ και δεν έχουν για οποιονδήποτε λόγο μεταβληθεί ή ανακληθεί μέχρι σήμερα.
DECLARATION by PERSON IN CHARGE
By submitting the present form I accept and declare the following:
1) ) I declare that I accept the rules and terms specified in the Notice of Race. I will participate in the regatta under my sole
responsibility. I accept that the Organizing Authority and any of the Committees of the regatta bear no responsibility for any
accident or damage that may occur to the boat, persons or property, on land or at sea, during the regatta or any other time.
2) I further declare that the above mentioned yacht is equiped according to the requirements of WS Offshore Special
Regulations 2022­ - 2023 Category 3 with liferaft.
3) I declare that the attached copies of measurement certificates are valid and have not been altered or recalled to date.
Επισης δηλώνω υπεύθυνα ότι / I further declare that *
Στοιχεία Κυβερνήτη ή Εντεταλμένου Εκπροσώπου / Skipper or Person in charge personal data
Ονοματεπώνυμο / Name *
Όμιλος / Club *
Διεύθυνση / Address *
Τηλέφωνο (κινητό) / Mobile Phone *
Εισάγεται τα 10 ψηφια του αριθμού του κινητού σας /
Υπεύθυνος Επικοινωνίας / Contact Person *
Τηλέφωνο Επικοινωνίας στη στεριά / Contact phone on land *
Εισάγεται τα 10 ψηφία του αριθμού επικοινωνίας στη στεριά
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy