บันทึกอัตรากำลัง 2558
ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลงบันทึกจำนวนคาบสอนและงานอื่นๆ นอกเหนือจากงานสอน
ชื่อ - สกุล *
กลุ่มสาระการเรียนรู้/กลุ่มงาน/ฝ่ายงาน *
ม.ต้น *
คาบ/สัปดาห์ (ไม่มีให้ใส่ 0 )
ม.ปลาย *
คาบ/สัปดาห์ (ไม่มีให้ใส่ 0)
กิจกรรม(โฮมรูม/ชุมนุม/ลูกเสือ-เนตรนารี-ยุวกาชาด/โอเน็ต) *
คาบ/สัปดาห์ (ไม่มีให้ใส่ 0)
งานที่รับผิดชอบ (งานอื่นๆ นอกเหนือจากงานสอน ตอบได้หลายงานที่ทำจริง) *
เช่น หัวหน้างานบุคลากร
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of โรงเรียนคลองท่อมราษฎร์รังสรรค์. Report Abuse