Formulár prekladateľa (translators form)
V prípade záujmu o spoluprácu pri vypracovaní prekladov prosím vyplňte doleuvedený. Vyplnením a zaslaním svojich údajov dávate súhlas k ich spracovaniu a uchovaniu v internej databáze spolupracovníkov podľa zákona č. 428/2002 (Zákon o ochrane osobných údajov). If you are interested in cooperation in the development please complete the translation mentioned below. By completing and submitting your data, you consent to the processing and storing in an internal database of employees under the Act no. 428/2002 (Act on Protection of Personal Data). *
Required
Priezvisko (Surename) *
Your answer
Meno (Name) *
Your answer
E-mail *
Your answer
Telefón resp. mobil (Telephone or mobile) *
Your answer
Skype *
Your answer
Rodný jazyk (Mother tongue) *
Zdrojový jazyk č.1 (Source language No.1) *
Sadzba za zdrojové slovo od (Source word price from) *
EUR
Your answer
Tlmočenie áno/nie (Interpretation yes/no) *
Required
Hodinová sadzba za tlmočenie od (Hour price from)
EUR
Your answer
Zdrojový jazyk č.2 (Source language No.2)
Sadzba za zdrojové slovo od (Source word price from)
EUR
Your answer
Špecializácia ak existuje (Domain if any) *
Označte najviac 3 možnosti. (Check maximum three choices)
Required
Úradný prekladateľ áno/nie (Sworn translator yes/no) *
Required
Sadzba za zdrojové slovo od (Source word price from)
EUR
Your answer
Skúsenosti s prekladom (Translation experience) *
Dosiahnuté vzdelanie (Education) *
Odbor vzdelania (Field of education) *
VŠ názov a rok (University - name and year)
Your answer
Živnosť (trade licence) *
Bydlisko - štát, mesto (Address - country, city) *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.