แบบสอบถามข้อมูลนักเรียน
รายวิชา ว31103 วิทยาการคำนวณ 1
รายวิชา ว31291 การนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศ
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โรงเรียนบ่อพลอยรัชดาภิเษก สพม.กาญจนบุรี
1. ข้อมูลส่วนตัว
คำชี้แจง : ให้นักเรียนกรอกข้อมูลตามรายการที่มีให้ในช่องตามรายการต่างๆ ให้ครบถ้วน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ห้อง.... *
เลขที่ *
เลขประจำตัวนักเรียน *
ชื่อ-นามสกุล *
ชื่อเล่น *
อาจารย์ที่ปรึกษา *
ที่อยู่ *
วัน/เดือน/ปีเกิด *
e-mail / Id-line (หรือช่องทางอื่นที่สามารถติดต่อได้) *
เพื่อเป็นการรู้จักกันมากขึ้น โปรดแนบลิงค์ Facebook
2. ครอบครัว
นักเรียนอาศัยอยู่กับใคร *
คอมพิวเตอร์/สมาร์ทโฟน ที่บ้าน *
อินเตอร์เน็ตที่บ้าน *
3. ความรับผิดชอบ
งานโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายจากอาจารย์ที่ปรึกษา *
งานบ้านที่ได้รับมอบหมายจากบิดามารดาหรือผู้ปกครอง *
นักเรียนเคยศึกษาหรือชื่นชอบเกี่ยวกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ใดบ้าง *
4. วิชาที่ชื่นชอบ
วิชาที่ชอบเรียน *
วิชาที่ไม่ชอบเรียน *
5. ด้านสังคม
เพื่อนสนิท (ใส่ชื่อ-สกุล/ห้อง/เลขที่)
ความต้องการการช่วยเหลือเพิ่มเติมจากครูผู้สอน
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy