แบบประเมินความพึงพอใจ กิจกรรม Kularbsamut Run 2019 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ให้ผู้เกี่ยวข้องประเมินแบบสอบถามนี้ โดยเลือกข้อมูลและระดับคุณภาพที่ตรงกับสถานภาพและความคิดเห็นของท่าน
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1. สถานภาพผู้ประเมิน *
ส่วนที่ 2 การประเมินความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กรุณาเลือกระดับคุณภาพที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงข้อเดียว
5 หมายถึง มากที่สุด 4 หมายถึง มาก 3 หมายถึง ปานกลาง 2 หมายถึง น้อย 1 หมายถึง น้อยที่สุด
1. การเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
2. รูปแบบการจัดกิจกรรม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
3. ความเหมาะสมของรางวัล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
4. ความเหมาะสมของอาหารและเครื่องดื่ม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
5. ความสะดวกของขั้นตอนการรับสมัคร *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
6. การจัดกิจกรรมก่อนวิ่ง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
7. ความเหมาะสมของเส้นทางวิ่ง *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
8. การดำเนินงานของฝ่ายพิธีการต่าง ๆ *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
9. การดูแลรักษาความปลอดภัย *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
10. การให้บริการของฝ่ายรักษาพยาบาล *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
11. ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมโดยภาพรวม *
มากที่สุด
มาก
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ระดับความพึงพอใจ
ส่วนที่ 3 ระบุปัญหาและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป *
ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy