แบบสอบถาม IDPC เกี่ยวกับ COVID-19
การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือ COVID-19 มีผลรุนแรงสร้างความท้าทายในหลากหลายมิติแก่สังคมทั่วโลก ชุมชนที่ถูกเพ่งเล็งจาก'สงครามยาเสพติด' อาศัยอยู่ในพื้นที่สถานการณ์เสี่ยง ถูกกีดกัน ตีตราหรือกล่าวโทษจะได้รับผลกระทบทางลบจากการแพร่ระบาดนี้อย่างแตกต่างและไม่สมส่วน

ในแบบสอบถามนี้เครือข่ายระดับโลกเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนถกเถียงเกี่ยวกับนโยบายด้านยาเสพติดที่เป็นกลางและเปิดเผยหรือ IDPC มีความประสงค์ขอความร่วมมือจากสมาชิกที่หลากหลายและผู้ร่วมงานประชาสังคมในการบันทึกสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนี้และทำความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับข้อท้าทายที่เกิดขึ้นสำหรับองค์กรและชุมชนที่เราเป็นผู้แทน ข้อมูลที่ได้รับจะสามารถช่วยบ่งบอกถึงสิ่งที่เราสามารถทำร่วมกันได้ในฐานะผู้ปฏิรูปนโยบายยาเสพติดเพื่อตอบสนองกับวิกฤติกาลนี้

แบบสอบถามนี้ได้มีการแบ่งออกเป็นสี่ส่วน
-ส่วนที่ 1. ข้อมูลการติดต่อพิ้นฐาน
-ส่วนที่ 2. ข้อท้าทายและการรับมือจากรัฐบาล
-ส่วนที่ 3. การตอบสนองจากประชาสังคม/ชุมชน
-ส่วนที่ 4. ข้อคิดเห็นอื่นๆ
ข้อมูลเฉพาะในส่วนที่ 1- ข้อมูลพิ้นฐานทีเป็นส่วนบังคับ
ส่วนอื่นๆของแบบสอบถามเป็นข้อที่เลือกตอบได้ตามความเหมาะสม

ในแบบสอบถามนี้ เรายินดีให้ท่านใส่ลิงค์ที่เกี่ยวกับบทความข่าวสาร (ในภาษาใดก็ได้) เอกสารทางการ และแหล่งข้อมูลอื่นๆที่เป็นประโยชน์

เราเข้าใจว่าสถานการณ์นี้กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง แบบสอบถามนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงแบบสอบถามครั้งเดียวจบ เราอยากส่งเสริมให้ท่านกลับมาเพิ่มเติมรายละเอียดเมื่อเห็นว่าจำเป็น คำตอบที่ได้รับภายในวันอังคารของทุกสัปดาห์ (เวลาตัดคือ 23:59- เวลาลอนดอน) จะมีส่วนรวมอยู่ในเอกสารส่งออกการอัพเดทข้อมูลรายสัปดาห์ ผ่านช่องทางการสื่อสารของ IDPC

นอกจากนี้ยังมีการเก็บข้อมูลที่เราได้ประสานในปัจจัยเฉพาะเกี่ยวกับ COVID-19 และประเด็นที่เกี่ยวกับยาเสพติด รายการเหล่านี้จะมีการอัพเดทในแหล่งข้อมูลในหน้าเว็บไซต์ของ IDPC เกี่ยวกับ COVID-19: https://idpc.net/alerts/2020/03/covid19-important-information. แบบสอบถามนี้มีเป้าหมายเพื่อเสริมข้อมูลเพิ่มเติมและมิได้ตั้งใจเผยแพร่ข้อมูลซ้ำที่ผู้อื่นได้เก็บไว้แล้ว
หลักคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หากคลิก "ตกลง" ในกล่องด้านล่างแล้ว แปลว่าท่านยินยอมให้เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคล(ที่ใส่มา)ไปประมวลและเก็บไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ที่ปลอดภัยโดย IDPC เพื่อสามารถติดต่อท่านและแบ่งปันข้อมูลให้กับผู้เกี่ยวข้องและชุมชนเราเกี่ยวกับความคืบหน้าที่เกี่ยวสถานการณ์ COVID-19 ในพื้นที่ ตามหลักกฎหมายของสหภาพยุโรปว่าด้วยมาตรการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคล (GDPR) ท่านสามารถถอนการอนุญาตินี้ได้โดยติดต่อมาที่ contact@idpc.net
ข้าพเจ้าตกลงและยินยอม *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy