การประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ ที่มีต่อการศึกษาในคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2561
คำชี้แจงในการตอบแบบประเมิน
แบบประเมินฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ คือ นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในด้านต่างๆ ขณะที่กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรของคณะทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อนำข้อมูลไปปรับปรุงให้คณะฯ มีความสมบูรณ์ทั้งด้านการจัดการเรียนการสอน การพัฒนานักศึกษา และสภาพแวดล้อม คณะฯ ขอรับรองว่าความคิดเห็นของนักศึกษาทุกระดับจะไม่มีผลกระทบใดๆ ต่อผลการเรียน และขอขอบคุณอย่างสูงที่ให้ความร่วมมือตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

แบบสอบถามชุดนี้แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 สถานภาพและข้อมูลทั่วไป
ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของนักศึกษาทุกระดับ

1. เพศ *
2. กำลังศึกษาอยู่ในระดับ *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Psu.ac.th. Report Abuse - Terms of Service