Test sprawdzający poziom języka angielskiego.
Test jednokrotnego wyboru. Prosimy o wybór poprawnej odpowiedzi poprzez zaznaczenie odpowiedniego okienka. Gdy nie znają Państwo poprawnej odpowiedzi prosimy pozostawić pytanie bez odpowiedzi.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Imię i nazwisko *
Numer telefonu *
Adres e-mail *
Data urodzenia *
MM
/
DD
/
YYYY
1. He ____ from England.
Clear selection
2. This is Anna and that is ____ cat, Fluffy.
Clear selection
3. My sister is ____ doctor.
Clear selection
4. ____ six students in the group.
Clear selection
5. Laura ____ action films.
Clear selection
6. The lesson starts ____ 3pm.
Clear selection
7. She really likes ____ .
Clear selection
8. My sister ____ at school yesterday.
Clear selection
9. ____ your friends yesterday?
Clear selection
10. She ____ breakfast today in the morning.
Clear selection
11. Susan can’t talk right now. She____ her homework.
Clear selection
12. Have you got any brother or sisters? – No, I ____ .
Clear selection
13. I have great plans for the weekend. I’m going ____ my friends.
Clear selection
14. He ____ to the gym three times a week.
Clear selection
15. My room is ____ than my sister’s.
Clear selection
16. I ____ to the seaside three times in my life.
Clear selection
17. She ____ TV when the phone rang.
Clear selection
18. They want ____ a party.
Clear selection
19. I’ve done the shopping already, so you ____ .
Clear selection
20. I have piano lessons ____ the afternoons.
Clear selection
21. We ____ here for twenty years.
Clear selection
21. ____ you swim when you were six years old?
Clear selection
22. Did you use ____ outside as a child?
Clear selection
23. Where are you? I ____ for you for over half an hour!
Clear selection
24. This is the present ____ Andrew gave me for my birthday.
Clear selection
25. You don’t have a dog, ____ ?
Clear selection
26. We’ll go out tomorrow if it ____ .
Clear selection
27. What would you do if you ____ very rich?
Clear selection
28. This building ____ a very famous architect.
Clear selection
29. I’ve finished ____, we can go now!
Clear selection
30. I failed my test. I wish I ____ harder.
Clear selection
31. Is it easy for you to get used ____ early?
Clear selection
32. What ____ tomorrow at around 3 o’clock? Can I call you then or will you be busy?
Clear selection
33. Can you buy eggs on your way home? We only have ____ left and we need more.
Clear selection
34. This pen doesn’t work. Can you pass me ____ one over there?
Clear selection
35. He told me he ____ the play the day before.
Clear selection
36. We don’t have enough time. We ____ doing this much earlier.
Clear selection
37. I usually try to avoid ____ late.
Clear selection
38. By this time next week, we ____ all our exams and we’ll be free!
Clear selection
39. Can you tell me what time ____ ?
Clear selection
40. ____, the song sounded all wrong.
Clear selection
"Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu określenia poziomu mojej znajomości języka obcego – udzielenie tej zgody jest niezbędne do dokończenia procesu poziomowania" *
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Strefa Języka spółka jawna. Report Abuse