Ranganna Gaeilge 2021
Ar mhaith leat Gaeilge a fhoghlaim nó do chuid Gaeilge a fheabhsú? Thig leat cuidiú linn plean a fhorbairt don bhliain 2021 ach an suirbhé beag seo a líonadh isteach. Beidh costas réasúnta leis na ranganna. Would you like to learn Irish or improve your Irish? You can help us plan for 2021 by filling in this short survey. There will be a modest charge for the classes.
Agus tú ag seoladh an tsuirbhé seo ar ais chugainn tá tú ag tabhairt cead dúinn dul i dteagmháil leat. Coinneoidh muid do chuid sonraí teagmhála go sábháilte de reir treoirlíntí GDPR. By submitting this survey to us you are giving us permission to contact you. We will store your details safely in accordance with GDPR guidelines.
Má tá ceist ar bith agat thig leat dul i dteagmhail le Bairbre ar bairbre.cpt@lionralc.ie nó ar 086 075 1663 If you have any questions you can contact Bairbre on bairbre.cpt@lionralc.ie or 086 075 1663.
Cad is ainm duit? What is your name? *
Seoladh ríomhphoist / email address
Uimhir ghutháin / phone number *
Cén caighdeán Gaeilge atá agat? What standard of Irish do you currently have? *
Required
An mbeifeá sásta rang Gaeilge a dhéanamh ar Zúm? / Would you be happy to do an Irish class on Zoom?
Cén sort rang atá uait? / What sort of class do you want? *
Required
Beidh ranganna ar fáil ar Zúm. Cén oíche is fearr leat? / Classes will be happening on Zoom. What is the best evening for you?
Clear selection
An mbeadh dúil agat i gCiorcal Comhrá ar líne? / Would you be interested in an informal online Conversation Circle?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of lionralc.ie. Report Abuse