แบบตอบรับการเข้าร่วมการอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยเเพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ
เวลา และสถานที่อบรม : เวลา 13.00 - 15.30 น.
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ติดต่อสอบถามได้ที่ : 02-6132123, 02-6132168 หรือ gradtulaw@gmail.com

...........................................................................................

นักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทเเละปริญญาเอกทุกคนที่ประสงค์จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2562 จะต้องเข้าอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อตีพิมพ์เผยเเพร่ผลงานในวารสารวิชาการระดับชาติ ซึ่งเป็นหนึ่งในเงื่อนไขของการสำเร็จการศึกษา

ทั้งนี้ บัณฑิตศึกษา ได้จัดอบรมการเขียนบทความวิชาการเพื่อได้รับการตีพิมพ์ในวารสารให้กับนักศึกษา จำนวน 5 รอบ โดยให้นักศึกษาลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมดังกล่าวในรอบที่นักศึกษาสะดวก ซึ่งบัณฑิตศึกษาเปิดรับนักศึกษาเข้าอบรมไม่เกิน 60 คน/รอบ
คำนำหน้า *
ชื่อ - นามสกุล *
เลขทะเบียนนักศึกษา *
คุณสามารถเข้าร่วมอบรมได้ *
อีเมล์ *
เบอร์ติดต่อ *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. - Terms of Service