Formularz zgłaszania uwag i wniosków podczas udziału społeczeństwa w ramach Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 -2020

Projekt Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz udostępniono na stronie internetowej Gminy.
Uwagi można zgłaszać od 10 grudnia do 31 grudnia 2015 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  II. Uwagi i wnioski zgłoszone do Projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Miasta i Gminy Swarzędz na lata 2015 - 2020

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  Dziękujemy