רישום פרטים של חיילים בשירות סדיר במושב מגדים

לצורך שמירת הקשר של קהילת מגדים עם חייליה בשירות סדיר -
נשמח שתמלאו את הטופס באופן מלא וברור.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question