Inscripcions Extraescolar Piscina Pompeu 20-21
FULL DE MATRICULACIÓ I AUTORITZACIONS - EXTRAESCOLARS AMPA POMPEU FABRA
Email address *
Jo, *
amb NIF *
Autoritzo que el meu fill/a realitzi l'activitat extraescolar de piscina i confirmo que està al dia de les vacunacions que li pertoquen per l'edat i, en cas d'accident o indicis de malaltia, autoritzo que l'organització demani assistència mèdica per part d'un professional i pugui ser traslladat/da al centre mèdic més indicat. *
Matriculo el meu fill/a... *
del curs *
a l'extraescolar: *
Mètode de pagament: *
OBSERVACIONS ADDICIONALS DEL PARE/MARE/TUTOR: (pel que fa a al·lèrgies, malalties, conductes que l'equip de monitors hauria de saber o conèixer):
Autoritzo el meu fill/a a MARXAR SOL/A després de l'activitat? *
DRETS IMATGE MENORS. Autoritzo L' ÚS D'IMATGES DEL MENOR: *
Informació sobre Protecció de Dades del RESPONSABLE: ASSOCIACIÓ PARES I MARES CEIP POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ(G59344812) RB SAMA, 66 08800 Vilanova I la Geltrú (BARCELONA) ampa@pompeufabravng.com. FINALITAT : Edició i promoció de les activitats/esdeveniments organitzats per l'AMPA mitjançant l'ús i publicació de les imatges (fotografía i vídeo) captades durant els mateixos en tot tipus de mitjans físics i/o digitals, incloses xarxes socials i pàgina web titularitat de l'AMPA; i registre històric de les activitats/esdeveniments organitzats. LEGITIMACIÓ: Consentiment per a l'ús i publicació de les imatges i interès legítim. CESSIONS: No es preveuen. CONSERVACIÓ: Les imatges es conservaran mentre estiguin publicades en els mitjans indicats i serveixen a la finalitat de promoció per la qual van ser publicades. DRETS: Pot exercir el seu dret d'accés rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació dirigint‐se a l'AMPA: En cas de divergències, pot presentar una reclamació davant l'Agència de Protecció de Dades
Com a tutor/a legal o titular de la pàtria potestat del menor/alumne, indicat en aquest formulari, autoritzo el tractament de la imatge i dades personals dels menors exclusivament per a les finalitats indicades. *
INFORMACIÓ SOBRE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS RESPONSABLE: ASSOCIACIÓ PARES I MARES CEIP POMPEU FABRA VILANOVA I LA GELTRÚ (G59344812) RB.SAMA, 66 08800 Vilanova i la Geltrú (BARCELONA) FINALITATS: Inscripció a l'activitat extraescolar i/o, en el seu cas, altres serveis que presti l'associació (acollida, menjador, etc). Gestió de les activitats i/o serveis.Facturació i cobrament de les activitats i/o serveis. LEGITIMACIÓ: Execució de l'acord de prestació de serveis. DESTINATARIS: Entitats necessàries per a l'execució d'activitats i/o serveis. Entitats bancàries per al cobrament de quotes. CONSERVACIÓ DE LES DADES: Durant la vigència de l'acord d'activitats i/o serveis.Finalitzat l'acord es conservaran bloquejades les dades que per imperatiu legal s'hagin de custodiar per atendre possibles responsabilitats. DRETS: Tot interessat té dret a sol∙licitar l'accés, rectificació, supressió,oposició limitació i portabilitat de les seves dades, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Protecció de Dades
El signant es responsabilitza de la veracitat de les dades i de comptar amb l'autorització dels tercers per al subministrament de les seves dades de contacte i/o bancàries. *
SIGNAT PER INDIQUEU: NOM I COGNOMS / DNI (Pare/ Mare/Tutor) *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of ESCOLA POMPEU FABRA. Report Abuse