ลงทะเบียนเข้าอบรบเตรียมสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาปี 1-3 รหัส 58 59 60
กำหนดการดำเนินโครงการบริการนักศึกษา คณะครุศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561“เตรียมความพร้อมสู่ครูคืนถิ่น ปี พ.ศ. 2561”
กิจกรรมที่ 1 อบรบการสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561 สำหรับนักศึกษาปี 1-3 รหัส 58 59 60
วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8ชั้น เวลา 08.30-16.30 น.
08.30 – 09.00 น. - พิธีเปิดอบรมการสอบสัมภาษณ์เข้าร่วมโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. 2561
และกล่าวให้โอวาทโดยคณบดีคณะครุศาสตร์
09.00 – 10.30 น. การบรรยายเรื่องการจัดการศึกษา
- การศึกษาไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0
- การบูรณาการการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาท้องถิ่น
10.40-12.00 น. การบรรยายเรื่องการพัฒนาการเรียนการสอน
- ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
- STEM
- การวัดและประเมินผลการศึกษา
13.00-15.00 น. การบรรยายเรื่องบุคลิกภาพและการใช้ภาษา
- การฟังจับใจความ/วิเคราะห์คำถาม
- การพูดเชิงวิชาการ
- บุคลิกภาพและมารยาทในการสนทนา
15.00 -16.00 น. การให้คำแนะนำการเตรียมเอกสารและแฟ้มสะสมผลงานประกอบการสัมภาษณ์
16.00-16.30 น. ถาม-ตอบ ข้อสงสัย
วิทยากรโดย ดร.ศุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดเลย /ดร.โศจิวัจน์ เสริญศรี/ ดร.มาริยา เถาอินปาก/ และรุ่นพี่ครูคืนถิ่น

ลงทะเบียนภายในวันที่ 10 ก.ค. 61 เพื่อเตรียมเอกสารและสำรองที่นั่ง
ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียนได้ที่ https://goo.gl/vX8ng9

นักศึกษารหัส *
สาขาวิชา *
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms