Språkundervisning på webben

Webben uppmuntrar på olika sätt till att läsa, skriva och kommunicera men också att till att bjuda in världen i klassrummet - eller att själv ge sig ut i den med datorns hjälp! Denna kurs riktar sig till språklärare (engelska och moderna språk) som vill veta mer om, och även testa, några digitala verktyg i sin språkundervisning.

Under två fredagar (31 januari + 14 mars, 8.30-14.30) träffas vi och inspirerar, nätverkar och workshoppar kring datorn i språkundervisningen. Vi är i vår lokal på Laxen, Porthälla gymnasium.

    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question
    This is a required question