Maliye Çözümlü Online Test 1
www.adresegitim.com hizmetidir. (Yunus Hoca )
Email address *
Aşağıdakilerden hangisi erdemli bir mal olarak kabul edilemez?
10 points
Aşağıdakilerden hangisinde mali saydamlık ilkesi doğru olarak tanımlanmıştır?
10 points
Dışsallıklar : Bir ekonomik birimin diğer ekonomik birim ya da birimler üzerinde dolaylı olarak ortaya çıkardığı olumlu ve olumsuz etkileri ifade etmektedir.
10 points
Zenginliğin kaynağı tarımdır tanımı aşağıdaki görüşlerin hangisindedir ?
10 points
Eğitim ve sağlık hizmetleri. Kısmen zorunlu, kısmen gönüllü ödeme ile yapılan mallar kamu ekonomisinin ürettiği mallarda aşağıdakilerden hangisi kapsamına girmektedir ?
10 points
Hükümetler için en kolay gelir elde etme yolu para basımıdır. Devlet otorite gücüne dayalı olarak para tedavüle sürmektedir.
10 points
Aşağıdakilerden hangisi Kamu Harcamalarının Gerçek Artış Nedenlerinden biri değildir?
10 points
Gelir tahminlerin yer aldığı cetvel hangisidir ?
10 points
Hemen hemen vergicilik olarak bilinen devletin geliri hangisidir ?
10 points
İngiltere örneğine dayanarak savaşlar gibi büyük bunalım dönemlerinde, kamu harcamaları yüksek bir çıkış yaparak artar, bunalım sonrası dönemlerde de eski düzeyine inemez tanımı aşağıdakilerden hangisidir?
10 points
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy