Přihláška na XVII. ročník soutěže diplomových prací
Vážíme si zájmu o účast v soutěži diplomových a bakalářských prací s tématem životního prostředí a ekologie se vztahem k území Jihomoravského kraje. Vyplněné údaje poslouží pouze pro její organizační zajištění. Nezapomeňte zaslat text práce a posudky na jana.frodova@lipka.cz a totéž poštou či osobně doručit na pracoviště Lipky "Kamenná" na adresu Kamenná 20, 639 00 Brno.

Přihláška diplomových prací je do 30. 6. 2019.

Informace z předchozích ročníků najdete na stránkách:
- Lipky: www.lipka.cz/soutez-DP
- Ekologického institutu Veronica: http://www.veronica.cz/?id=21

Koordinátor soutěže: Mgr. Jana Frödová, jana.frodova@lipka.cz

Soutěžní kategorie *
vyberte, zda je práce
Vysoká škola *
oficiální název školy, na které je práce obhájena
Your answer
Fakulta *
uveďte celý název fakulty, na které je práce obhájena (např. "Přírodovědecká fakulta")
Your answer
Název práce *
uveďte celý název práce, pište jako standardní text ať je možné odlišit velká písmena
Your answer
Anotace pro uveřejnění ve sborníku s ISBN *
Vepište text anotace DLE POKYNŮ: 1400–1700 znaků vč. mezer (cca 240 slov): na začátku uvést 1–2 věty obsahující hlavní myšlenku práce; pak formulovat hlavní cíle, popsat soubory či území, použité metody, výsledky, jejich významnost atp.; v závěru zkoncentrujte diskuzi o významných poznatcích či zjištěních, případně závěry a možné uplatnění výsledků v praxi. Struktura se může lišit u různých typů prací. Text lze členit do odstavců.
Your answer
Vedoucí práce *
uveďte celé jméno vč. titulů
Your answer
Oponent práce *
uveďte celé jméno vč. titulů
Your answer
Datum obhajoby *
ve formátu dd.mm.rrrr, může být i plánované (očekávané)
Your answer
Jméno *
Your answer
Příjmení *
Your answer
Titul *
uveďte titul který používáte (je možné zvolit více odpovědí)
Required
E-mail *
věnujte mu prosím zvýšenou pozornost, bude hlavním komunikačním nástrojem během soutěže
Your answer
Telefon
prosím vyplňte bez mezer; používáte-li zahraniční číslo (např. Slovenské), uveďte i předvolbu
Your answer
Kontaktní adresa *
umožní vrátit Vám po soutěži poskytnuté absolventské práce poštou
Your answer
Odkud jste se o soutěži dozvěděli? *
zaškrtněte či u poslední možnosti uveďte klíčový zdroj, který vás k soutěži přivedl
Required
Koordinátorem soutěže je Lipka – školské zařízení pro environmentální vzdělávání Brno, příspěvková organizace
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service