Výzkum podmínek pro malé a střední podnikání v městě Karviná
Vážení podnikatelé,
žádáme Vás o spolupráci při realizaci výzkumu podmínek pro malé a střední podnikání v městě Karviná. Výzkum je prováděn ve spolupráci Magistrátu města Karviná s Obchodně podnikatelskou fakultou v Karviné. Prosíme o vyplnění následujících otázek, jejichž odpovědi budou sloužit pro zpracování výzkumné zprávy k provedenému dotazníkovému šetření, kterou použije Magistrát města Karviná pro zlepšení podmínek podnikatelského prostředí ve městě.

Tento dotazník je věcí důvěrnou a interní údaje v něm uvedené nebudou poskytovány třetím osobám. K dispozici budou pouze souhrnné výsledky vyplývající z odpovědi na uvedenou otázku.
1. Jaká je právní forma Vašeho podnikání?
2. Ve kterém oboru podnikání působí Vaše firma?
3. V jaké městské části Karviné je provozována Vaše podnikatelská činnost?
4. Kolik má Váš podnik zaměstnanců
5. Jaký je Váš roční průměrný obrat?
6. V posledních 3 - 5 letech firemní obrat:
7. Jak dlouho působí Váš podnik na trhu?
8. Jaký byl Váš hlavní zdroj motivace pro založení podniku? (lze zvolit více odpovědí)
9. Z jakých zdrojů převážně bylo financováno Vaše podnikání? (lze zvolit více variant)
10. S jakými bariérami jste se setkali při startu Vašeho podnikání? (lze zvolit více variant)
11. V jakých oblastech se Váš podnik v minulých letech rozvíjel? (lze zvolit více možností)
12. Do jakého typu inovací investovala Vaše firma? (lze zvolit více možností)
13. Plánujete v příštích 3 - 5 letech expanzi? (lze zvolit více možností)
14. S jakými problémy týkajících se prostor by se Váš podnik mohl setkat v případě rozšiřování podnikání? (lze zvolit více variant)
15. V jaké oblasti byste využili spolupráci s vysokými školami?
16. Jaké marketingové aktivity pravidelně provádíte?
Your answer
17. Které faktory obecně ovlivňují podnikání ve Vašem okolí? Škála 1 - 5, 1 = ovlivňuje minimálně, 5 = ovlivňuje maximálně
1
2
3
4
5
Lokalizace regionu
Pozůstatky předchozí průmyslové činnosti v kraji či městě
Státní popř. regionální politika dotací
Dopravní dostupnost
Dostatek pracovní síly
Kvalita pracovní síly
legislativa, obecně závazné vyhlášky
Vstřícnost veřejné správy, byrokracie
Tradice podnikání
Platební morálka zákazníků
Nedostatek alternativních zdrojů financování
18. Které faktory by dle Vašeho názoru podpořily úspěšné podnikání ve Vašem okolí? Škála 1 - 5, 1 = minimálně, 5 = maximálně
1
2
3
4
5
Šířka nabídky výběrových řízení
Dostatek prostorů pro podnikání
Dostupní bydlení pro zaměstnance
Spolupráce s katastry
Dostatek pracovních sil
Kvalita pracovních sil
Dostatek odběratel§ (zákazníků)
Dostatek dodavatelů
Podpora exportu
19. Znáte webové stránky města?
20. Pokud ano, využíváte je při své práci?
21. Pokud ano, jaké informace Vás zajímají nejvíce?
22. Sledujete dotační politiku města či regionů?
23. Realizovala Vaše firma projekt/projekty za podporu města či kraje?
24. Pokud ano, v jaké oblasti jste byli podpořeni?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy