2022-23 Delegats Digitals
Alumnes interessats en ser delegat/da digital de la seva classe durant el curs.
Delegats digitals Institut Narcís Oller
Nom *
Cognoms *
Correu de l'institut *
Curs *
Grup *
Per què t'agradaria ser delegat digital? De quina manera creus que pots contribuir a l'aula?
RGPD - Protecció de Dades
En compliment del Reglament General de Protecció de Dades Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades) (DOUE 4.5.2016) (http://apdcat.gencat.cat/ca/documentacio/RGPD/), us informem que les dades personals que proporcioneu seran incorporades al fitxer "2021-22 Inscripció Delegats Digitals", del qual n'és responsable la Coordinació Digital de l'Institut Narcís Oller. Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i l'oposició mitjançant un escrit a coordinaciodigital@institutnarcisoller.cat
*
Required
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of XTEC - Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya.