แบบประเมินเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพังงา (pngcc.ac.th)
โปรดทำเครื่องหมายลงในช่องที่ตรงกับท่าน และแสดงความพึงพอใจเว็บไซต์วิทยาลัยชุมชนพังงา (pngcc.ac.th) ประจำปีงบประมาณ 2561 เพื่องานเทคโนโลยีสารสนเทศจักนำผลการประเมินไปปรับปรุงคุณภาพการใช้บริการในปีต่อไป จักขอบคุณยิ่ง
สถานะของผู้ตอบแบบสอบถาม *
เพศ *
อายุ *
(การออกแบบเว็บไซต์) ความสะดวก ชัดเจนในการสืบค้น *
(การออกแบบเว็บไซต์) ความรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล *
(การออกแบบเว็บไซต์) ความน่าสนใจ (สี อักษร ภาพประกอบ) *
(การออกแบบเว็บไซต์) ความเชื่อมโยงสัมพันธ์ สอดคล้องและลำดับของเนื้อหา *
(เนื้อหา) ถูกต้อง ครอบคลุม ชัดเจน *
(เนื้อหา) นำข้อมูลมาประยุกต์เพื่อนำเสนอด้วยตนเอง
(เนื้อหา) ภาพประกอบสอดคล้องกับเนื้อหา *
(เนื้อหา) ความทันสมัย *
(เนื้อหา) มีประโยชน์ *
(เนื้อหา) มีแหล่งอ้างอิง
Submit
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service