Mẫu đăng ký Tham gia Câu lạc bộ Cờ vua

Cùng tham gia CLB Cờ vua cùng anh Hoàng Long , người đã từng đạt nhiều giải thưởng cờ vua quốc gia, 3 lần HCB thành phố Hà Nội và giải Nhì thành phố Warren bang Michigan của Mỹ trong thời gian tham gia chương trình Giao lưu văn hóa tại Mỹ, được tính vào danh sách tính ELO của liên đoàn Mỹ.
Chương trình phi lợi nhuận được Hội phụ huynh muốn cho con du học Mỹ tài trợ dành cho các bạn từ 7 -15 tuổi.
Liên hệ đại diện chương trình tại VN
Ms. Huong Vu
Email: huong.vu@newstarvietnam.com
Tel: 0909885373 / 0934 448286
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question