Cais Ysgolhaig Preswyl Wicipedia ar ran Llyfrgell Genedlaethol Cymru

Mae Llyfrgell Genedlaethol Cymru yn gwahodd ceisiadau gan bobl sy’n dymuno defnyddio’r deunydd ymchwil a’r gwasanaethau tanysgrifio y mae’r Llyfrgell yn eu darparu er mwyn gwella’r cynnwys ar Wicipedia ynglŷn â Chymru, ei hanes a’i phobl. Bydd yr ymgeiswyr llwyddiannus yn meithrin cyswllt â swyddog penodol yn y Llyfrgell a bydd y Wicipediwr Preswyl presennol wrth law i roi cymorth. Y nod fydd gwella erthyglau perthnasol neu greu rhai newydd, gan sicrhau safon uchel ymhob achos.

Swydd anffurfiol a gwirfoddol yw hon, heb unrhyw dargedau na chanlyniadau wedi’u pennu.

Cofiwch, ar ôl cwblhau’r arolwg, bydd arnoch angen anfon eich CV ac unrhyw wybodaeth ategol i
jje@llgc.org.uk. Am fwy o wybodaeth am fod yn Ysgolhaig Preswyl Wicipedia, ewch i https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:The_Wikipedia_Library/Wikipedia_Visiting_Scholars

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  Must be fewer than 1000 characters.
  This is a required question