แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประมวลสรุปผลลัพท์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1.เพศ
Clear selection
2.อายุ
Clear selection
3.การศึกษา
Clear selection
อาชีพ
Clear selection
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy