แบบสอบถามความพึงพอใจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล ได้จัดทำแบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลดอนมูล เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาประมวลสรุปผลลัพท์ทำแผนปรับปรุงการให้บริการ และดำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องการบริการด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพ และตรงต่อความต้องการของผู้มารับบริการมากยิ่งขึ้นต่อไป
Email address *
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปผู้ขอรับบริการ
1.เพศ
2.อายุ
3.การศึกษา
อาชีพ
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service