СТРАТЕГИЈА ПРИВЛАЧЕЊА ИНВЕСТИЦИЈА - УПИТНИК
Упитник је намењен сазнавању ставова и мишљења представника привреде у Граду Панчеву, у сврху израде Стратегије привлачења инвестиција.

Документ се састоји из затвореног и отвореног дела. У затвореном делу, попуњавање се врши означавањем степена задовољства испитаника на скали 1-5, где бројеви имају следеће значење:
1 – веома низак,
2 – низак,
3 – умерен,
4 – висок,
5 – веома висок.

Испитаници имају могућност да у поље Коментар унесу своје примедбе, предлоге и остале напомене у вези са појединим питањима.

Отворени део упитника подразумева давање одговора на постављена питања у складу са мишљењима и ставовима испитаника.

Упитник ће бити употребљен само за потребе израде Стратегије привлачења инвестиција у Граду Панчеву и ни за коју другу сврху. Аутори Упитника се обавезују да ће, приликом представљања налаза анкете, поштовати право учесника анкете да не буду обелодањена пословна имена појединачних испитаника.

Пословно име *
Your answer
Контакт особа
Your answer
Радно место
Your answer
Телефон
Your answer
Е-маил *
Your answer
Датум
MM
/
DD
/
YYYY
1. Општа економска ситуација у Панчеву. *
Коментар на питање 1
Your answer
2. Величина и кретање тражње за вашим производима или услугама, у смислу куповине ваших производа или услуга на територији Града *
Коментар на питање 2
Your answer
3. Развијеност добављача за ваше пословање са територије Панчева. *
Коментар на питање 3
Your answer
4. Квалитет локалне инфраструктуре за пословање (електрична мрежа, водоводна и канализациона мрежа, телекомуникациона мрежа и друго). *
Коментар на питање 4
Your answer
5. Цене услуга јавних комуналних предузећа у односу на квалитет пружених услуга. *
Коментар на питање 5
Your answer
6. Понуда квалификоване радне снаге за радна места за којима постоји потреба у вашем пословању. *
Коментар на питање 6
Your answer
7. Износ зарада запослених у односу на квалификације и учинак на раду. *
Коментар на питање 7
Your answer
8. Сарадња са образовним установама у Панчеву, у погледу дуалног образовања, могућности увођења образовних смерова који одговарају потребама вашег пословања и слично. *
Коментар на питање 8
Your answer
9. Износ локалних пореза, такса и накнада с обзиром на делатност/грану у којој послујете. *
Коментар на питање 9
Your answer
10. Врсте и износ финансијских подстицаја за пословање који се налазе у надлежности Града. *
Коментар на питање 10
Your answer
11. Понуда грађевинског земљишта и пословног простора на територији Града. *
Коментар на питање 11
Your answer
12. Општи утисак о раду органа Градске управе и Градског услужног центра. *
Коментар на питање 12
Your answer
13. Степен информисаности од стране Градске управе везано за питања од значаја за ваше пословање (нпр. финансијски подстицаји, програми обуке итд.). *
Коментар на питање 13
Your answer
14. Комуникација са органима Градске управе приликом доношења одлука од значаја за ваше пословање. *
Коментар на питање 14
Your answer
15. Које мере финансијске и нефинансијске подршке пословању које су у надлежности Града бисте истакли као најважније са становишта вашег пословања?
Your answer
16. За којим кадровима, у смислу квалификација, постоји или сматрате да ће постојати највећа потреба у наредном периоду?
Your answer
17. Да ли се, у овом тренутку, суочавате са проблемом недостатка одговарајућих кадрова? Ако је одговор потврдан, на који начин решавате овај проблем?
Your answer
18. Шта бисте издвојили као највеће недостатке комуналне инфраструктуре на територији Града?
Your answer
19. За које цене услуга јавних комуналних предузећа мислите да не одговарају квалитету пружених услуга? Који трошкови комуналних услуга, по Вашој оцени, представљају највећи проблем за ваш посао?
Your answer
20. На који начин бисте оценили садашњи износ локалних пореза, такса и накнада? Да ли сте мишљења да је неки порез, односно такса или накнада непримерено висок(а)?
Your answer
21. Које органе Градске управе бисте истакли као позитивне и негативне примере рада са странкама и због чега?
Your answer
22. Шта бисте предложили као могућа унапређења у раду Градске управе и Градског услужног центра?
Your answer
23. Да ли, у овом тренутку, имате планове за повећање обима вашег пословања? Уколико имате, молимо Вас да наведете укратко главне делове плана.
Your answer
24. Везано за проширење вашег пословања, како би, по Вашем мишљењу, Градска управа могла да вам помогне у остварењу плана?
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google.