Technikum INFO TECH
Tworzymy szkołę, formującą osoby kreatywne, kompetentne, samodzielnie myślące logicznie i algorytmicznie, z dobrymi podstawami matematyki, fizyki oraz języków obcych - programistów, którzy są obecnie najbardziej poszukiwaną przez pracodawców i najlepiej zarabiającą grupą zawodową w Polsce.
Imię/imiona i nazwisko ucznia - kandydata *
Your answer
Płeć ucznia - kandydata *
Your answer
Miejsce urodzenia ucznia - kandydata *
Your answer
Adres e-mail ucznia - kandydata *
Your answer
Numer telefonu ucznia - kandydata *
Your answer
Obywatelstwo UE ucznia - kandydata *
Imię i nazwisko rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Adres e-mail rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Numer telefonu rodzica/opiekuna prawnego *
Your answer
Uczeń Gimnazjum lub Szkoły Podstawowej *
(pełna nazwa i adres Szkoły)
Your answer
Do jakiej klasy specjalistycznej się zgłaszasz? *
KLAUZULA INFORMACYJNA
W momencie wypełnienia formularza rekrutacyjnego do Technikum Programistycznego „InfoTech” staniemy się administratorem Państwa danych osobowych. Zgodnie z europejskim Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych (skrótowo zwanym RODO) poniżej przekazujemy Państwu stosowną informację.Kto jest administratorem danych?Administratorem danych osobowych jest Technikum Programistyczne InfoTech w dalszej części nazywaną „nami”. Nasza siedziba znajduje się przy ul. Ciepła 40, Białystok.Jak skontaktować się z nami?W sprawach dotyczących ochrony Państwa danych osobowych można kontaktować się z bezpośrednio z nami za pomocą poczty e-mail rodo@infotech.edu.pl lub korespondencji tradycyjnej wysyłanej na adres naszej siedziby z dopiskiem „RODO”.W jakim celu przetwarzamy dotyczące Państwa dane osobowe?Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy zawartej z nami. Podstawą prawną przetwarzania danych świadczeniobiorcy będącego przedstawicielem ustawowym ucznia jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO tj. Przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych ucznia jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO tj. Przetwarzanie jest zgodnie z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy (…) przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędnych charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Prawnie uzasadnionym interesem administratora jest realizacja usług dydaktyczno – wychowawczych wykonywanych nad uczniem.Kto będzie lub może być tak zwanym odbiorcą dotyczących Państwa danych?Oprócz naszych pracowników realizujących wyżej określone cele oraz organów publicznych, które na podstawie odrębnych przepisów prawa mogą żądać od nas dostępu do dotyczących Państwa danych, dane mogą zostać ujawnione podmiotom, które działają na nasze zlecenie w oparciu o specjalne umowy powierzenia przetwarzania danych. Jak długo będziemy przechowywać dane?Dane przetwarzane w powyższych celach przetwarzane będą przez okres trwania umowy a następnie przez okres przewidziany odrębnymi przepisami prawa.Jakie prawa Pani/Panu przysługują?Przysługują Pani/Panu prawa żądania dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego (Urząd Ochrony Danych Osobowych).Czy na podstawie Państwa danych będziemy w automatyczny sposób podejmować decyzje?Przetwarzanie danych nie będzie polegało na automatycznym podejmowaniu decyzji, które mogą wywołać wobec Państwa skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Państwa wpływać. Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?Podanie danych osobowych jest warunkiem koniecznym do zawarcia umowy i świadczenia usług dydaktyczno – wychowawczych wykonywanych nad uczniem. Bez możliwości przetwarzania danych Państwa danych osobowych nie będziemy w stanie świadczyć Państwu usług.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Technikum Programistyczne Infotech. Report Abuse - Terms of Service