Bevraging 'Bijzondere zorg'

Beste,

Via deze weg stellen we graag het project 'Bijzondere zorg' voor.

Huis van het Kind Leuven wil een ‘laagdrempelige gezinsvriendelijke plek’ zijn waar alle ouders en opvoedverantwoordelijken terecht kunnen voor alles wat met opvoeden en opgroeien te maken heeft, ook wanneer het kind bijzondere noden heeft.

Met dit project wil de stad Leuven, samen met de netwerk-vzw Huis van het Kind Leuven andere partnerorganisaties onderzoeken hoe Leuvense gezinnen met een kind met een beperking (0-24j) beter ondersteund kunnen worden.

Het project zal enerzijds focussen op het beter bekendmaken van de ondersteuningsvormen die al bestaan, anderzijds op het in kaart brengen van ondersteuningsnoden en hier gerichte antwoorden voor voorzien.

Om de ondersteuningsnoden beter te kennen, polsen we graag naar je ervaringen en bevindingen. Mogen we om je medewerking vragen door bijgevoegde vragenlijst in te vullen voor zondag 15 september 2019? We schatten dat dit ongeveer 10 à 15 minuten van je tijd in beslag zal nemen.

Onderstaande vragenlijst werd opgesteld in het Nederlands. Heb je graag hulp bij het invullen, neem dan gerust contact op met Huis van het Kind (saskia.pollefeyt@huisvanhetkindleuven.be - 016 27 24 90) of met de organisatie die je deze vragenlijst doorstuurde en waarmee je vertrouwd bent.


With the project 'Special care', the city of Leuven, together with Huis van het Kind Leuven and other partner organisations, wants to investigate how Leuven's families with a child with a disability (0-24 years) can be better supported.

In order to know the support needs, we would like to ask you to answer the attached questionnaire before Sunday September 15, 2019. We estimate that this will take about 10 to 15 minutes of your time.

The questionnaire is written in Dutch. If you need help completing the form, please contact Huis van het Kind Leuven (saskia.pollefeyt@huisvanhetkindleuven.be - 016 27 24 90) or the organization that sent you this list.


Alvast bedankt voor jullie medewerking.
Thank you in advance for your cooperation.

Saskia Pollefeyt
Huis van het kind Leuven

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service