แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ. ยะลา
คำชี้แจง : แบบประเมินจัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของกลุ่มงานทันตสาธารณสุข สสจ.ยะลา
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
คำชี้แจง : โปรดเลือกคำตอบที่ตรงกับข้อมูลของท่าน
1.1 เพศ *
1.2 อายุ *
1.3 สถานภาพในการทำงานปัจจุบัน *
1.4 ระดับการศึกษา *
1.5 สถานที่ปฏิบัติงาน *
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy