Ερωτηματολόγιο διερεύνησης αναγκών για Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"
Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής Της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" λειτουργεί από το 2002 σε συνεργασία με τον Οργανισμό Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) και παρέχει ενδυνάμωση ομαδική κι ατομική, ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση για θέματα πρόληψης των εξαρτήσεων και εκπαίδευση σε κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες. Με αφορμή τον νέο πενταετή προγραμματισμό των δράσεων μας απευθυνόμαστε σε σας, προκειμένου να αφουγκραστούμε τις ανάγκες σας και με βάση αυτές να σχεδιάσουμε τις παρεμβάσεις μας. Οι παρεμβάσεις πρόληψης για να είναι ποιοτικές κι αποτελεσματικές πρωτίστως χρειάζεται να είναι προσαρμοσμένες στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα να ανταποκρίνονται στις ανάγκες τους. Για αυτό, η συμβολή σας είναι σημαντική και σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων.
Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που εργάζονται σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς και είναι ανώνυμο. Οι ερωτήσεις με αστερίσκο είναι υποχρεωτικές να απαντηθούν. Μόλις απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις, πατάτε στο πράσινο κουμπί με τίτλο submit ή υποβολή.
Θα μας βρείτε στη διεύθυνση Βυζαντίου 10, Κιλκίς, στο τηλέφωνο 23410 75311, στο e-mail nireas@kpnireas.gr και στην ιστοσελίδα www.kpnireas.gr
1. Φύλο *
2. Πόσο ετών είστε; *
3. Πού κατοικείτε; *
4. Οικογενειακή κατάσταση *
5. Αριθμός παιδιών *
6. Σε ποια σχολική βαθμίδα εργάζεστε; *
7. Σε ποια τάξη εργάζεστε; *
8. Πόσα χρόνια εργάζεστε στην εκπαίδευση; *
9. Ποια ειδικότητα έχετε; *
10. Γνωρίζετε τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"; *
11. Πώς ενημερωθήκατε για τις δράσεις του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν.
12. Σε ποιους πιστεύετε ότι απευθύνεται το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"; Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν. *
Required
13. Έχετε συμμετάσχει σε κάποια δράση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ"; *
14. Η πρόληψη των εξαρτήσεων αφορά: (Επιλέξτε όλα όσα ισχύουν) *
Required
15. Σε ποια δράση του Κέντρου Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Κιλκίς "ΝΗΡΕΑΣ" θα θέλατε να συμμετάσχετε;
Σημειώστε μια απάντηση σε κάθε ερώτηση, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ.
α) Ενημέρωσης/ευαισθητοποίησης (βραχείες, ανοιχτές, μεμονωμένες συναντήσεις) *
καθόλου
πάρα πολύ
β) Εκπαίδευσης (ομάδες βιωματικού χαρακτήρα με σταθερή συμμετοχή και προκαθορισμένο αριθμό συναντήσεων) *
καθόλου
πάρα πολύ
γ) Εποπτική συνάντηση (για εκπαιδευτικούς που εφαρμόζουν προγράμματα πρόληψης) *
καθόλου
πάρα πολύ
δ) Ατομικής συμβουλευτικής (2-3 συναντήσεις) *
καθόλου
πάρα πολύ
ε) Βραχείες παρεμβάσεις σε μαθητές,-τριες (δίωρες συναντήσεις που υλοποιούνται από τα στελέχη πρόληψης) *
καθόλου
πάρα πολύ
16. Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν για παρεμβάσεις που απευθύνονται σε μαθητές, -τριες;
Σημειώστε μια απάντηση σε κάθε ερώτηση, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ.
α) Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης (εξάρτηση από αλκοόλ, τσιγάρο, ναρκωτικά) *
καθόλου
πάρα πολύ
β) Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών (εξάρτηση από διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια, διατροφή, από άλλα πρόσωπα ) *
καθόλου
πάρα πολύ
γ) Πρόληψη συγκεκριμένων προβληματικών συμπεριφορών (επιθετική συμπεριφορά, όρια, διαχείριση συναισθημάτων) *
καθόλου
πάρα πολύ
δ) Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας (προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως αποδοχή, ενσυναίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία) *
καθόλου
πάρα πολύ
ε) Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (σχέσεις των φύλων, στερεότυπα, έμφυλες ταυτότητες) *
καθόλου
πάρα πολύ
στ) Μετάβαση *
καθόλου
πάρα πολύ
17. Ποια θέματα σας ενδιαφέρουν για παρεμβάσεις που απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς;
Σημειώστε μια απάντηση σε κάθε ερώτηση, όπου 1=καθόλου, 2=λίγο, 3=αρκετά, 4=πολύ και 5=πάρα πολύ.
α) Πρόληψη της ουσιοεξάρτησης (εξάρτηση από αλκοόλ, τσιγάρο, ναρκωτικά) *
καθόλου
πάρα πολύ
β) Πρόληψη εξαρτητικών συμπεριφορών (εξάρτηση από διαδίκτυο, τυχερά παιχνίδια, διατροφή, από άλλα πρόσωπα ) *
καθόλου
πάρα πολύ
γ) Πρόληψη συγκεκριμένων προβληματικών συμπεριφορών (επιθετική συμπεριφορά, όρια, διαχείριση συναισθημάτων) *
καθόλου
πάρα πολύ
δ) Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής υγείας (προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες όπως αποδοχή, ενσυναίσθηση, επικοινωνία, συνεργασία) *
καθόλου
πάρα πολύ
ε) Σεξουαλική διαπαιδαγώγηση (σχέσεις των φύλων, στερεότυπα, έμφυλες ταυτότητες) *
καθόλου
πάρα πολύ
στ) Διαχείριση αλλαγών (μετάβαση, απώλεια, ένταξη μαθητών) *
καθόλου
πάρα πολύ
ζ) Επικοινωνία και συνεργασία με γονείς *
καθόλου
πάρα πολύ
η) Διαμόρφωση θετικού σχολικού κλίματος *
καθόλου
πάρα πολύ
θ) Διαπολιτισμική εκπαίδευση *
καθόλου
πάρα πολύ
ι) Βιωματική/ ομαδική εκπαίδευση *
καθόλου
πάρα πολύ
ια) Εκπαίδευση στη φιλοσοφία ομοτίμων *
καθόλου
πάρα πολύ
ιβ) Εκπαίδευση στην Καταξιωτική Συστημική Διερεύνηση *
καθόλου
πάρα πολύ
18. Κάποιο άλλο θέμα που σας ενδιαφέρει;
19. Τί είδους παρέμβαση προτιμάτε; *
20. Έχετε κάποιο σχόλιο σχετικά με το ερωτηματολόγιο;
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy