Badanie jakości prowadzonych działań informacyjnych i funkcjonowania LGD
Szanowni Państwo!
Wdrażając Lokalną Strategię Rozwoju Szwajcarii Kaszubskiej na lata 2016 – 2022 prowadzimy działania informujące o możliwościach otrzymania dofinansowania ze środków unijnych w ramach Działania: „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Zależy nam, aby przekazywane informacje docierały do możliwie najszerszego grona potencjalnych wnioskodawców, były jak najbardziej rzetelne i odpowiadające na Państwa potrzeby. Z tego względu prowadzimy badania jakości prowadzonych działań komunikacyjnych i prosimy Państwa o udział. Odpowiedzi na poniższe pytania będą dla nas wskazówką, co poprawić, żeby kolejne inicjatywy podejmowane przez LGD odpowiadały Państwa potrzebom. Z góry dziękujemy za poświęcony czas!
1. Słyszałam/em o możliwościach otrzymania dofinansowania za pośrednictwem LGD Stowarzyszenia Turystyczne Kaszuby
Jeśli tak, proszę podać skąd dowiedzieli się Państwo o takich możliwościach:
2. Jak oceniają Państwo sposób informowania przez LGD:
Informacja prasowa
Źle
Bardzo dobrze
Informacja radiowa
Źle
Bardzo dobrze
Strona www
Źle
Bardzo dobrze
Profil na portalach społecznościowych
Źle
Bardzo dobrze
Newsletter
Źle
Bardzo dobrze
Mailing
Źle
Bardzo dobrze
Jeżeli zaznaczyli Państwo odp. inną niż bardzo dobrze proszę o wskazanie jakie działania powinno podjąć LGD w celu poprawy sposobu informowania:
Your answer
3. Czy brał/a Pan/i udział w działaniach informacyjnych prowadzonych przez LGD:
Jeśli tak, proszę wskazać w jakich:
4. Jak oceniają Państwo przekazywane podczas szkoleń materiały informacyjne:
Źle
Bardzo dobrze
5. Czego brakowało w przekazywanych materiałach informacyjnych
Your answer
7. Jak oceniają Państwo stronę internetową LGD www.kaszubylgd.pl
Można zakreślić więcej niż jedną odpowiedź
8. W jakim stopniu informacje umieszczane na stronie są zrozumiałe
9. Państwa uwagi dotyczące prowadzonych działań informacyjnych oraz funkcjonowania LGD
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms