תגובות ובקשות למערכת שעות - תשע"ו

למורים שלום,
נשלחו אליכם מערכות תשע"ו.
מורים שלא קיבלו מערכת מתבקשים למלא את שמם ופרטי דואר אלקטרוני בהמשך הטופס.
הנכם מוזמנים להגיב ולשלוח את הארותיכם / הערותיכם בטופס זה.
תיקונים יערכו עם משבצת המערכת אתי מנשה. יחד עם זאת - איננו מבטיחות שנוכל להיענות לכל הבקשות.

בברכה,
הנהלת "דרור"

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question

  אם לא קיבלת מערכת מלא את כתובת הדוא"ל שלך

  מורים חדשים וותיקים שלא קיבלו מערכת מתבקשים לכתוב את כתובת הדוא"ל שלהם
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question