โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ“สุขภาพดี วิถีไทยด้วยลูกประคบสมุนไพร และการนวด”
Email address *
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐น.
ณ ห้อง ๓๒๑ คณะกายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
*** ลงทะเบียนสำหรับ บุคคลทั่วไป เท่านั้น ***
กรุณาอ่านขั้นตอนการลงทะเบียนให้ละเอียดนะค่ะ
[ ไม่ต้องรีบกรอกค่ะ หากท่านเข้าระบบมาที่หน้านี้ได้แล้ว แสดงว่าผู้เข้าอบรมยังไม่เต็มค่ะ]
- ค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรม คนละ ๒๕๐ บาท (จำนวน ๓๐ ท่านเท่านั้น)
ขั้นตอนที่ ๑ สมัครลงทะเบียนเข้ารับการอบรม (ผ่านระบบออนไลน์)
หมายเหตุ : คณะฯ จะปิดรับสมัครเมื่อผู้เข้ารับการอบรมครบตามจำนวนที่รับสมัครแล้ว
ขั้นตอนที่ ๒ โอนเงินค่าลงทะเบียน ผ่านทางธนาคารชื่อบัญชี “คณะกายภาพบำบัด มศว” ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มศว องครักษ์ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี ๒๘๓-๒๐๔๓๕๙-๓
หมายเหตุ : หากชำระค่าลงทะเบียนแล้ว จะไม่คืนเงินค่าลงทะเบียนไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและไม่รับชำระค่าลงทะเบียนหน้างาน
ขั้นตอนที่ ๓ ทางระบบจะส่งอีเมล์ยืนยันการเข้าร่วมอบรม ขอให้ผู้เข้าร่วมอบรมตอบกลับอีเมล์ เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งส่งหลักฐานการโอนเงินค่าลงทะเบียนมาทางอีเมล์ ภายใน ๗ วันทำการด้วยค่ะ
(การสมัครอบรมจะสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อทางคณะฯ ได้รับการยืนยันสิทธิ์เข้ารับการอบรม และหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น )
ขั้นตอนที่ ๔ สามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าอบรมอย่างเป็นทางการ ได้ทาง http://healthsci.swu.ac.th ก่อนการอบรม 1 สัปดาห์
หมายเหตุ : เฉพาะผู้สมัครที่ตอบกลับอีเมล์ยืนยันเข้าร่วมอบรมพร้อมทั้งได้ส่งหลักฐานการโอนเงินแล้วเท่านั้น
*** หากผู้เข้าอบรมไม่ส่งสำเนาหลักฐานการโอนเงินให้กับทางคณะฯ ภายใน ๗ วันทำการ ทางระบบจะทำการยกเลิกใบสมัคร ทันที ***
Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy