Катталуу / Регистрация
Жылдызча болгон жерлер толук түрдө толтурулат / Заполните обязательное поле
Email address *
Бала жөнүндө маалымат / Информация о ребенке
Баланын Ф.И.О / Ф.И.О ребенка *
Жынысы / Пол *
Туулган күнү / День рождения *
MM
/
DD
/
YYYY
Туулгандыгы тууралуу күбөлүктүн сериясы, № / Серия, № свидетельства о рождении *
Ата- Энеси жөнүндө маалымат / Данные родителей
Ата-Энесини Ф.И.О / Ф.И.О родителей *
Иштеген жери / Место работы *
Required
Ээлеген кызматы / Должность
Жеңилдиктер / Льготы
Ким балага арыз берүүчү / Кто ребенку заявитель *
Жашаган жери / Место жительства
Шаар (район) / Город (район) *
Көчөсү / Улица *
Үй / Дом *
Батир / Квартира *
Бала бакча / Детский сад *
Байланыш маалыматы / Контактные данные
Байланыш номерин сөзсүз толтуруңуздар. Кайра байланышуу үчүн керектелет / Обязательно заполните контактные данные. Для обратной связи
Телефон номери / Номер телефона *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google.