แบบกรอกข้อมูลความต้องการการใช้โปรแกรม zoom เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม ของคณะพยาบาลศาสตร์
          คำชี้แจง : ให้คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ทุกท่าน ที่ต้องการใช้โปรแกรม zoom กรอกรายละเอียด ให้ครบถ้วน ก่อนวันเวลาที่ใช้ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อวางแผนกำหนดการใช้งาน/วางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
          โปรแกรม zoom ของคณะ มีเพื่อจัดการเรียนการสอนของคณะ เท่านั้น หากท่านได้รับการตอบกลับท่านสามารถใช้โปรแกรมโดยผ่าน log-in กับ อีเมลของ G-swu ที่ท่านให้ไว้ได้เลย และจะสิ้นสุด ตามวันและเวลา ที่ระบุไว้

ปล. โปรแกรมมีจำนวน 20 id  ดังนั้นหากมีการใช้เกินกว่าที่กำหนดเบื้องต้นขออนุญาตเรียงลำดับจากผู้ที่ขอใช้ก่อนหรือเสนอผู้บริหารจัดลำดับความสำคัญต่อไป เพื่อไม่ก่อให้เกิดความเสียหายและผิดพลาดที่เกิดขึ้น จะแจ้งผู้ขอใช้ก่อนให้รับทราบล่วงหน้าทุกกรณี
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Email *
1.  ชื่อ - นามสกุล *
2.  อีเมล์ของผู้ใช้โปรแกรม zoom (ระบุอีเมล์ ที่เป็นของ g.swu ของมหาวิทยาลัยเท่านั้น) *
3. สังกัด สาขาวิชา/สำนัก *
4. นำโปรแกรม zoom ไปใช้กับกิจกรรมใด *
Required
5. ระบุรายละเอียด ที่นำโปรแกรม zoom ไปใช้ *
ตัวอย่าง    ถ้าท่านตอบข้อ4 เลือกการเรียนการสอน ก็ให้ใส่รายละเอียดว่า  วิชาใด/อย่างไร   ,  ถ้าท่านเลือก การประชุม ให้ใส่รายละเอียดชื่อการประชุม ฯ
3. วันที่ใช้โปรแกรม zoom  (ระบุวันที่) *
MM
/
DD
/
YYYY
4. เริ่มเวลาที่ใช้โปรแกรม zoom (ระบุเวลาเริ่ม ) *
Time
:
5. สิ้นสุดเวลาเลิกใช้โปรแกรม zoom (ระบุเวลาสิ้นสุด) *
Time
:
6. การใช้งาน zoom  (เปิดห้อง zoom ) *
A copy of your responses will be emailed to the address you provided.
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This form was created inside of Srinakharinwirot University. Report Abuse