แบบสำรวจความต้องการของผู้รับบริการงาน e-Learning สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา
คำชี้แจง แบบสำรวจความต้องการชุดนี้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลความต้องการของผู้รับบริการ ที่มีต่องานบริการด้านต่างๆ ของสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา คำตอบของท่านจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนากระบวนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ จึงขอความกรุณาตอบแบบสำรวจความต้องการตามความเป็นจริง โดยแบบประเมินแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่
          ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้รับบริการ
          ส่วนที่ 2 ความต้องการของผู้รับบริการในด้านต่างๆ
          ส่วนที่ 3 ความคาดหวัง/ข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาการให้บริการ
Sign in to Google to save your progress. Learn more
Next
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of Chiang Mai Rajabhat University. Report Abuse