Teostieto- ja arkistosopimuslomake Information and Archiving Form
Tämä lomake täytetään vain pyynnöstä!
Fill in this form only if requested by AV-arkki to do so! (English below)

AV-arkin arkistoon tarjotaan teoksia arkistoonhakulomakkeen kautta: https://goo.gl/forms/qaypT41NhiJU0o4R2

Ilmoita teoksen tiedot mahdollisimman tarkasti ja toimita kaikki pyydetyt liitteet. Teoksesi on valmis arkistoon vasta kun olemme vastaanottaneet kaikki tarvittavat materiaalit ja saaneet sinulta allekirjoitetun sopimuksen. Kiitos!

***

Works are submitted for consideration to the AV-arkki archive via the form: https://goo.gl/forms/qaypT41NhiJU0o4R2

Fill in the information about the work as fully as possible and provide us with all the required attachments. Your work is ready for archiving only once we have received all the necessary materials and the signed contract from you. Thank you!

Email address *
1. Teoksen tiedot / Information about the work
Teoksen alkuperäinen nimi / Original title *
Your answer
Teoksen nimi suomeksi / Title in Finnish
Your answer
Teoksen nimi englanniksi / Title in English
Your answer
Teoksen tyyppi / Type of work *
Genre
valitse korkeintaan kolme (3) luokitusta, jotka kuvaavat teostasi parhaiten.
Asiasanat suomeksi / Keywords in Finnish *
Luettele teoksen aihetta, rakennetta ja sisältöä kuvaavat asiasanat suomeksi pilkkueriteltynä. Apuna kannattaa käyttää YSA -palvelua (Yleinen suomalainen asiasanasto https://finto.fi/ysa/fi/)
Your answer
Asiasanat englanniksi / Keywords in English *
Luettele teoksen aihetta, rakennetta ja sisältöä kuvaavat asiasanat englanniksi pilkkueriteltynä, sisältö sama kuin suomenkielisissä
Your answer
Tuotantomaa(t) / Production country (countries) *
Luettele tähän ne maat, joissa teoksesi on tuotettu (esim. Suomi, Yhdysvallat, Kiina).
Your answer
Mikä on teoksesi valmistusmisvuosi ja -kuukausi? / Year and month of Completion *
(esim. tammikuu 2019 / e.g. January 2019)
Your answer
Teoksen ensi-ilta, aika ja paikka / Premiere of work, time an place *
(täytä "ei tiedossa" jos teosta ei ole vielä esitetty missään / Fill in "not known" if the work hasn't premiered yet)
Your answer
Teoksen kesto / Duration *
(00:00:00 = tunnit, minuutit, sekunnit / 00:00:00 = hours, minutes, seconds)
Your answer
Missä formaatissa/formaateissa teoksesi on kuvattu? / Which format / formats is the work filmed in?
Your answer
Mikä on teoksen lopullinen masterformaatti, jonka toimitat myös AV-arkkiin? / What is the final master format in which the work will be delivered to AV-arkki? *
Your answer
Mikä on teoksesi kuvasuhde? / What is the Aspect Ratio? *
Väri / Colour *
Ääni / Sound *
Äänikoodekki / Audio Codec
Videokoodekki / Video Codec
Videon resoluutio / Video resolution
Videostandardi / Video standard
Kuvanopeus / Frame rate
Lisätiedot / Further information
Teokseen liittyvät tekniset lisätiedot / Further technical information about the work
Your answer
Dialogin kieli (valitse kaikki sopivat vaihtoehdot) / Dialogue language (choose all that are appropriate) *
Jos teoksesi dialogi on muuta kuin englantia niin AV-arkki tarvitsee teoksestasi myös englanniksi tekstitetyn version kansainvälistä jakelua ja promootiota varten. Tekstittämättömiä teoksia ei oteta jakeluun. Kaikista dialogia sisältävistä teoksista, tarvitsemme myös dialogilistan.
Required
Lyhyt synopsis englanniksi (korkeintaan 300 merkkiä) / Short synopsis in English (max 300 characters) *
Synopsis on tiivistelmä teoksen sisällöstä ja käsiteltävästä asiasta: mitä, missä, milloin? Synopsiksesta ilmenee niin teoksen muoto, lähestymistapa kuin tyyli. Synopsis on teoksen olennainen myyntiväline. Synopsikseen ei kuitenkaan tarvitse kirjata esimerkiksi millä tavalla teos on kuvattu tai esitetään – tekniset tiedot löytyvät teostiedoista aina erikseen. Englannin- ja suomenkielisen synopsiksen sisällön tulee olla yhteneväinen.
Your answer
Lyhyt synopsis suomeksi (korkeintaan 300 merkkiä) / Short synopsis in Finnish (max 300 characters) *
Synopsis on tiivistelmä teoksen sisällöstä ja käsiteltävästä asiasta: mitä, missä, milloin? Synopsiksesta ilmenee niin teoksen muoto, lähestymistapa kuin tyyli. Synopsis on teoksen olennainen myyntiväline. Synopsikseen ei kuitenkaan tarvitse kirjata esimerkiksi millä tavalla teos on kuvattu tai esitetään – tekniset tiedot löytyvät teostiedoista aina erikseen. Englannin- ja suomenkielisen synopsiksen sisällön tulee olla yhteneväinen.
Your answer
2. Tekijöiden & tuottajan tiedot / Information about the artists & producers
Jos tuotantoryhmässä on paljon jäseniä, voit lähettää tiedon myös liitteenä / If the production team has many members, the information may be sent as an attachment.
Ohjaus / Director *
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2) etc
Your answer
Tuotanto / Production *
Your answer
Käsikirjoitus / Script *
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2) etc
Your answer
Kuvaus / Cinematography *
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2) etc
Your answer
Editointi / Editing *
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2) etc
Your answer
Äänisuunnittelu / Sound Design *
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2) etc
Your answer
Säveltäjä / Composer
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 First name2) etc
Your answer
Rahoittajat / Funders
Your answer
Näyttelijät / Actors
Muodossa: (Sukunimi Etunimi), (Sukunimi2 Etunimi2), (Sukunimi3 Etunimi3) jne / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2), (Familyname3 Firstname3) . etc
Your answer
Tiedot teoksessa/tuotannossa käytetystä musiikista / Information about Music used in the production
Esittäjä, musiikkiteoksen nimi, äänitteen lähde / Performer, name of music, source of recording
Your answer
Muut tekijätiedot / Other members of production team
(Sukunimi, Etunimi), (Sukunimi2, Etunimi2), (Sukunimi3, Etunimi3) jne. / in the form: (Familyname Firstname), (Familyname2 Firstname2), (Familyname3 Firstname3) . etc
Your answer
Ohjaajan/tekijän sähköpostiosoite / email of director/author *
(AV-arkin jäsentaiteilija / AV-arkki's member artist)
Your answer
Ohjaajan/tekijän puhelinnumero / Telephone number of director/author *
(AV-arkin jäsentaiteilija / AV-arkki's member artist)
Your answer
Teoksen tuottaneen tuotantoyhtiön nimi, osoite ja kontaktitiedot / Name, address and contact information of production company
Your answer
Ohjaajan/tekjän biografia suomeksi (korkeintaan 300 merkkiä) / Biography of director/author in Finnish (max 300 characters) *
Your answer
Ohjaajan/tekijän biografia englanniksi (korkeintaan 300 merkkiä) / Biography of director/author in English (max 300 characters) *
Your answer
Ohjaajan/tekjän filmografia / Filmography of director/author
Your answer
3. Levitysoikeuksien määrittäminen teoksen osalta / Defining distribution rights for the work
Tässä kohdassa määritellään minne AV-arkki saa levittää ja promotoida teostasi.
Define how AV-arkki may distribute and promote the work
1. AV-arkki saa välittää teoksen esitysoikeuksia seuraavanlaisiin esityspaikkoihin: / AV-arkki may distribute/lease the screening rights for the work to the following kinds of venues: *
Required
Onko teoksessa Teoston alaista musiikkia tai äänitteeltä otettua musiikkia? / Does the work have music represented by Teosto or music taken from a recording? *
Otamme jakeluun ainoastaan teoksia, joissa on maailmanlaajuiset oikeudet käytetyn ääni- ja kuvamateriaalin osalta. Oikeuksien tulee sisältää festivaali-, museo-, tapahtuma- ja opetuskäyttö sekä verkkoesittäminen. Teostokorvausten piiriin kuuluvat kaikki Teoston edustamien säveltäjien, sovittajien ja sanoittajien teokset, niin tilaussävellykset kuin äänitteeltä otetut teokset. Luvat äänitteen käyttöön tulee lisäksi olla hankittuna äänitteen tuottajalta ja sillä esiintyviltä taiteilijoilta. Ruksaa kaikki soveltuvat kohdat. AV-arkki only distributes work, for which internationals rights for use of the audio and visual material have been acquired. The rights must include rights to screen the work at festivals and events, in museums, for educational use and online. Teosto payments must be made for all music by composers, lyricists, arrangers or music publishers who have an agreement with Teosto or some copyright organization represented by Teosto (e.g. all European copyright organizations). Teosto is the copyright organisation for composers, lyricists, arrangers and music publishers - www.teosto.fi). Teosto payments apply to both music composed for the work and music taken from recordings. Permissions for taking music from a recording must also be procured from the producer of the recording and the musicians performing on it. Check all the appropriate boxes.
Required
Teoston alaisen musiikin määrä? / Amount of music under Teosto jurisdiction?
Kuinka monta minuuttia teoksessa on Teoston korvausten piiriin kuuluvaa musiikkia? (00:00, minuutit ja sekunnit) / Duration of music in the piece that is represented by Teosto (00:00, minutes and seconds).
Your answer
Teoston teosnumero / Teosto number
Luettele tähän pilkkueriteltynä Teoston piiriin kuuluvien, teoksessä käytettyjen musiikkitieosten TEOSTOn teosnumerot If music is represented by Teosto, it has a Teosto number. Fill in the number here.
Your answer
Editio / Edition
Editiolla tarkoitetaan teoksesta myynnissä olevien esitysoikeuksien määrää erityisesti museoille ja taidekeräilijöille.
Edition määrä? / Number of copies in the edition
(esim. 5 kpl + 1 ap, josta 3 kpl myyty 1/2019 mennessä / e.g. 5 + 1 artist's copy, of which 3 sold by 1/2019)
Your answer
Lisätiedot / Further information
Voit tarkentaa teokseesi ja sen levitysoikeuksiin liittyviä tietoja / Possible further information aobut the distribution rights of your works
Your answer
Latauslinkit / Download links
Toimita tässä kentässä mahd latauslinkit ja salasanat teoksesi toimittamiseksi AV-arkkiin. Kts. ohjeet alla. Fill in the download links and passwords for delivering your works to AV-arkki. See information below.
Your answer
Liitetiedostot / Attachments
Toimita dialogilista, vähintään kolme painokelpoista still-kuvaa teoksestasi ja painokelpoinen henkiökuva itsestäsi tiedostona osoitteeseen teostiedot@av-arkki.fi.

Voit toimittaa teoksesi videotiedostot AV-arkkiin www.filemail.com, www.wetransfer.com, www.dropbox.com tms. palveluiden kautta tai lähettää tiedostot ulkoisella kovalevyllä. Olet toki myös tervetullut tuomaan ne suoraan AV-arkin toimistolle. Tällöin sovi AV-arkin henkilökunnan kanssa tapaamisaika tiedostojen toimittamiseksi. AV-arkkiin toivotaan toimitettavaksi teoksesta tiedostot Prores, H264 (mov) -muodossa ja , mikäli on, DCP -kopiona.

Send a dialogue list, at least three print sized still images of the work and a print sized portrait of yourself as files to the address: teostiedot@av-arkki.fi

You can send the video files of your work to AV-arkki through services such as www.filemail.com, www.wetransfer.com, www.dropbox.com or by sending us an external hard drive. You are of course welcome to bring them directly to the AV-arkki office. Our office is only open by agreement, so please fix a time to bring your materials with AV-arkki staff. We hope that you would deliver the work to us as Prores and H264 (mov) and, when possible, a DCP -copy.

Vahvistus / Confirmation *
Lähettämällä tämän lomakkeen vakuutan samalla, että olen teostiedoissa kuvatun teoksen tekijä / oikeudenhaltija / tuottaja (jota nimitetään jäljempänä tuottajaksi). Jos teoksessa on muiden kuin minun kuvaamaa, säveltämää tai muulla tavoin tuottamaa materiaalia, olen hoitanut tekijänoikeussopimukset ja -korvaukset lain mukaisesti. AV-arkin jakelu tapahtuu verkossa, joten teokselle täytyy olla maailmanlaajuiset levitysoikeudet koko teoksen osalta. Tämän teostieto- ja levityssopimuslomakkeen kautta lähettämäni teostiedot liitetään sopimukseeni AV-arkin kanssa. Sopimuksessa noudatetaan AV-arkin levitystoiminnan- ja arkiston yleisiä sopimuksehtoja, jotka löytyvät verkosta osoitteesta: http://www.av-arkki.fi/wp-content/uploads/2011/11/levityssopimus_yleisetsopimusehdot.pdf.  Lähettämällä tämän lomakkeen hyväksyn AV-arkin levitys- ja arkistosopimuksen, sen ehdot ja annan luvan teoksen levittämiseen. Annan AV-arkille luvan tallentaa jakelussa oleva teokseni ja tehdä siitä kopioita erilaisiin teknisiin formaatteihin levitystä, jakelua ja promootiota varten. By sending this form I confirm that I am the author / rights holder / producer (called Producer below) of the work described in this form. If the work includes material (images, sound) shot, composed or in other ways produced by persons other than myself, I have taken care of the necessary copyright agreements and rights of the third parties according to law. AV-arkki distribution is online and international, so I have procured all the necessary copyrights for international distribution. The information I have provided in this form will be attached to my contract with AV-arkki. The contract will adhere to the general conditions for AV-arkki's distribution and archiving, which are online (in Finnish) at: http://www.av-arkki.fi/wp-content/uploads/2011/11/levityssopimus_yleisetsopimusehdot.pdf. By sending this form, I accept AV-arkki's distribution and archiving contract, its terms and give AV-arkki permission to distribute my work. I give AV-arkki permission to store this distributable work and to make copies of it in different technical formats for distribution and promotion.
Required
Pitkäaikaistallennus / Long Term Archiving
AV-arkki pyrkii tekemään yhteistyötä elokuvien ja audiovisuaalisen aineiston arkistoinnista vastaavien kansallisten organisaatioiden kanssa ja toimittamaan levitykseen annettuja teoksia pitkäaikaisarkistoitavaksi ja tutkijakäyttöön. Tällainen yhteistyökumppani voi olla esimerkiksi Kansallinen audiovisuaalinen instituutti KAVI. Mikäli et halua teostasi toimitettavaksi arkistoitavaksi ja tutkijakäyttöön, pyydämme ilmoittamaan siitä AV-arkille (teostiedot@av-arkki.fi)

AV-arkki aims to collaborate with the national cultural memory organizations that see to the long-term archiving of films and audiovisual material, and to offer works that have been given for distribution for long-term archiving and research use. Such collaborators might for example be the National Audiovisual Institute KAVI. Should the producer wish for an artwork not to be used for archiving and research, the producer is asked to notify AV-arkki of that when signing the distribution contract.
Master-tiedoston ja teostietojen vastaaottaminen AV-arkkiin / Delivery of master files and information about the work to AV-arkki
AV-arkki ottaa jäsenpalveluna teoksen vastaan vain yhden kerran

Taiteilijan tulee toimittaa AV-arkkiin teoksesta:
 – lopullinen master-tiedosto englanniksi tekstitettynä (jos teoksessa on dialogia)
– lopullinen master-tiedosto tekstittämättömänä versiona

Teostietojen tai master-tiedoston muuttamisesta laskutetaan 30 € / työtunti (minimilaskutus 90 € / teos) jos taiteilija toimittaa AV-arkkiin myöhemmin uusia versioita jo kerran vastaanotetusta ja prosessoidusta teoksesta.

We only accept a work once as part of our service to members.

The artist must deliver to AV-arkki:
- The final master file of the work with English subtitles (if the work has dialogue)
- The final master file of the work without subtitles

For changes made to the information about the work or to the master file after the initial delivery, we will charge 30€/hour (minimum charge 90€/work). This applies to any new versions of works already submitted to and processed by AV-arkki.

Sopimuksen voimaanastuminen / The Contract comes into effect
Vastaanotettuaan lomakkeen tiedot, AV-arkki postittaa paperisen version sopimuksesta tuottajalle. AV-arkki ottaa teoksen jakeluun vasta, kun tuottaja palauttaa hänelle lähetetyn sopimuksen AV-arkkiin allekirjoitettuna.

On receiving this form, AV-arkki will post a paper copy of the contract to the Producer for signing. AV-arkki will accept the work into distribution only once the Producer has returned the signed contract to AV-arkki.

Henkilötietojen talletus / Storing personal data *
Lomakkeella lähetyt tiedot saa tallettaa AV-arkki ry:n viestintä- ja jäsenrekisteriin linkistä löytyvän tietosuojaselosteen mukaisesti: http://www.av-arkki.fi/fi/av-arkki/tietosuojaseloste/ The information sent through this form may be stored in AV-arkki's communications and membership registers in accordance with AV-arkki's data protection plan (in Finnish): http://www.av-arkki.fi/fi/av-arkki/tietosuojaseloste/
Required
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service