Casus knelpunt passend onderwijs (voor leerlingen met autisme)
Vanuit autisme bekeken staat voor een inclusieve samenleving, omarmt diversiteit en neemt de kwaliteiten en ontwikkelingsmogelijkheden van mensen als vertrekpunt. We stimuleren een integrale aanpak over alle levensgebieden met samenwerking tussen verschillende betrokken partijen. Dat is wat mensen met autisme het meeste nodig hebben.

In het onderwijs streven we naar passend onderwijs, waarin
leerlingen (met autisme) de kans krijgen om zich in eigen tempo en volgorde te ontwikkelen, passend bij de eigen      capaciteiten en dromen.  
scholen in staat zijn om iedere leerling (met autisme) een passend onderwijsprogramma te bieden.
mensen verdraagzaam zijn naar elkaar en moeite doen om ieder zichzelf te laten zijn, ook als de ander anders in elkaar zit.

In dit kader inventariseren we good practices en knelpunten. Op basis van deze cases maken we van een onderbouwde rapportage voor zowel OCW als lokale organisaties. We brengen in kaart wat er aan het onderwijs kan verbeteren. We koppelen dit terug, zowel op landelijk niveau aan de betrokken ministeries als aan de regio's Zutphen en Leiden waarmee we hierover in gesprek zijn. Het rapport komt uiteraard ook voor andere regio's beschikbaar. Vanuit autisme bekeken heeft helaas geen capaciteit om in individuele situaties c.q. in de regio te bemiddelen.

Wat we nodig hebben zijn echte, verifieerbare cases, waarvan we hopen dat in een aantal gevallen de lokale partijen alsnog op zoek gaan naar een oplossing. Vanzelfsprekend zullen we vertrouwelijk omgaan met de casus en worden de uw gegevens en gegevens over de casus geanonimiseerd in de rapportage weergegeven en in geen enkele vorm gepubliceerd.

Dit formulier kunt u gebruiken voor het aanmelden van een knelpunt. Uit de knelpunten die we via dit formulier ontvangen willen we graag een selectie maken om nader te onderzoeken en te beschrijven. Vul graag uw naam, email en evt. telefoonnummer in, zodat we contact met u op kunnen nemen als meer informatie nodig is en ook zodat we u achteraf de rapportage kunnen toesturen.

Wilt u tevens een goed voorbeeld van passend onderwijs aanleveren, dan kan dit via deze link: https://docs.google.com/forms/d/1bbC5yoDDXnUtcZfmwwEI-S50EfOQn7-ogC8Dvuk938g/viewform?usp=send_form 

Let op: als u klaar bent met invullen van dit hele formulier klik dan op de blauwe knop "verzenden" onderaan het formulier.
Sign in to Google to save your progress. Learn more
1. Vul hier graag uw emailadres in, waarmee we u kunnen bereiken *
2. Vul hier graag uw voornaam in *
3. Vul hier graag uw achternaam in *
4. Optioneel: wat is uw mobiele nummer?
Indien we telefonisch contact met u mogen opnemen voor meer informatie, vul dan graag uw nummer in.
5. Waar speelt uw knelpunt/casus zich af? *
We werven om organisatorische redenen vooral casussen rondom leerlingen die naar school gaan in regio Zutphen en regio Duin- en Bollenstreek, maar ook cases die elders in Nederland zich afspelen kunnen worden meegenomen.
6. Kunt u aangeven wat in uw knelpunt van toepassing is? Het gaat om (een) leerling(en)... *
U kunt meerdere opties selecteren
Required
7. Geef graag een beschrijving van het knelpunt. *
Wat is de situatie, wanneer en hoe is deze ontstaan?
8. Wat heeft u nodig van wie om dit knelpunt op te lossen?
9. Staan de kaders van bestaande wetgeving in de weg van het vinden van een oplossing? *
Licht graag uw antwoord toe.
10. Speelt bij uw casus het (niet) herkennen van leerlingen met autisme een rol? *
Licht graag toe
11. Welke personen of organisaties zijn betrokken (geweest) bij dit knelpunt *
U kunt meerdere opties selecteren
Required
12. Vanuit welke positie of organisatie bent u betrokken bij dit knelpunt? *
U kunt meerdere opties selecteren
Required
13. Vraag voor professionals/vrijwilligers: Wat is uw achtergrond of functie?
Als u niet beroepsmatig of als vrijwilliger bij dit knelpunt betrokken bent kunt u deze vraag overslaan.
14. Vraag voor professionals/vrijwilligers: zijn leerlingen met autisme gevraagd naar wat zij als knelpunt ervaren en als oplossing zien?
Indien ja, licht graag toe door wie, in welk stadium en op welke manier en wat hun oplossingsrichting is. Indien nee, licht ook graag toe.
15. Vraag voor professionals/vrijwilligers: zijn de ouders van de leerling met autisme door u bevraagd naar wat volgens hen het knelpunt is en welke oplossing zij zien?
Licht graag uw antwoord toe. Geef indien van toepassing de door de ouders gewenste oplossing aan. Ga na beantwoording naar vraag 18.
16. Vraag voor ouders en leerlingen: bent u naar aanleiding van het knelpunt gevraagd naar uw ideeën en voorkeuren?
Licht uw antwoord graag toe. Als uw antwoord "nee" is ga dan daarna door met vraag 18.
17. Vraag voor ouders en leerlingen: is bij het zoeken naar oplossingen voor dit knelpunt rekening gehouden met uw ideeën en voorkeuren?
Licht uw antwoord graag toe: geef aan door wie, op welke manier is wel/niet rekening gehouden met uw ideeën en voorkeuren
18. Had dit knelpunt voorkomen kunnen worden? *
Licht graag toe. Geef indien van toepassing aan op welke manier, wanneer, door wie
19. Speelt dit knelpunt ook elders? *
Licht graag toe.
20. Kunt u aangeven hoeveel leerlingen nu in uw casus te maken hebben met dit knelpunt? *
Licht graag toe.
21. Als u één ding mocht veranderen aangaande passend onderwijs voor leerlingen met autisme, wat zou u dan veranderen? *
22. Ruimte voor het maken van opmerkingen
23. Wilt u betrokken worden bij het project 'passend onderwijs, ook voor leerlingen met autisme'? *
Required
Hartelijk dank voor het delen van uw knelpunt. Als u uw antwoorden wilt bewaren of wilt kunnen teruglezen moet u ze printen, voordat u op "verzenden" klikt.
Wilt u de rapportage graag digitaal ontvangen (naar verwachting begin 2016)?
Clear selection
Submit
Clear form
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy