Đăng ký nhận Thẻ thành viên BGV

Niềm vui thì sẽ thoáng qua nhanh lắm, vì thế hãy tận dụng nó ngay lúc này, chúng ta sẽ cùng nhau tạo ra những kỷ niệm thật đẹp, thật vui, thật bựa nhá ^_^

Hãy cho Board Games Việt biết bạn là ai, bạn thích gì và bạn cần gì nào ^_^

Điều kiện nhận thẻ thành viên Board Games Việt:
- Điền thông tin đăng ký vào form này
- Liên hệ Board Games Việt và đợi nhận thẻ ^^
- Tải app BGV - Board Games Việt trên iOS hoặc Android
www.bgv.vn

Quyền lợi của Thẻ thành viên Board Games Việt: http://bit.ly/csmemberBGV

  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question
  This is a required question