Ankieta Aktywność
Proszę o udzielenie odpowiedzi (można podać więcej niż jedną odpowiedź). Zebrane informacje pozwolą nauczycielom dostosować pracę do potrzeb uczniów.
1. W jaki sposób angażujesz się w zajęcia prowadzone w szkole? *
Required
2. Oceń swój stopnień zaangażowania na rzecz własnego rozwoju np. przygotowanie do lekcji, aktywny udział w lekcji, udział w zajęciach dodatkowych prowadzonych w szkole itp. (w skali od 1 do 10) *
3. Podaj powody dla których nie angażujesz się na rzecz własnego rozwoju (wypełniają tylko ci, którzy wybrali w pytanu 2 odpowiedź f)
4. Czy uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych? *
5. Jeśli uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, podaj powody:
6. Jeśli nie uczestniczysz w zajęciach pozalekcyjnych, podaj powody:
7. W których zajęciach pozalekcyjnych uczestniczysz? *
Required
8. Czy chcesz mieć wpływ na zajęcia i działania prowadzone w szkole? *
9. Czy Ty zainicjowałeś coś, co wpłynęło na rozwój działań szkoły? *
10. Oceń swój stopnień zaangażowania w działania szkoły oraz różnorodne inicjatywy na rzecz własnego rozwoju i rozwoju szkoły. (w skali od 1 do 10) *
11. Czy odpowiada Ci oferta zajęć pozalekcyjnych w naszej szkole? *
12. Co zmieniłabyś/ zmieniłbyś w ofercie i sposobie prowadzenia zajęć pozalekcyjnych?
13. Czy Twoim zdaniem, uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach lub w rozwiązywaniu problemów? *
14. Jeśli uważasz, że uczniowie naszej szkoły współpracują ze sobą w różnych przedsięwzięciach podaj przykłady:
15.Czy uważasz, że masz wpływ na to, co się dzieje w szkole? *
16. W jakich inicjatywach i działaniach na rzecz lokalnej społeczności brałeś udział ? *
17. Podaj własne propozycje działań, które były lub mogłyby być realizowane w naszej szkole, a które wspomogłyby Twój rozwój:
18. Jakie działania nauczycieli zachęcają Cię do zaangażowania na zajęciach i do podejmowania różnorodnych aktywności? *
Required
19. Jakie inne działania nauczycieli zachęcają Cię do zaangażowania na zajęciach i do podejmowania różnorodnych aktywności?
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This form was created inside of PCKZiU Puck. Report Abuse