Dotazník ku Komunitnému plánu sociálnych služieb obce Madunice na roky 2018 - 2022
Vážení občania,

chceli by sme Vás požiadať o vyplnenie dotazníka, ktorého výstup bude použitý pre rozvojový dokument v oblasti sociálnych služieb - Komunitný plán sociálnych služieb pre vašu obec (Madunice). Cieľom tohto dotazníka je zistiť/zhodnotiť jednotlivé stránky obce v oblasti sociálnych služieb, ktoré pomôžu pri tvorbe tohto dokumentu. Tento dotazník je anonymný.

Dokument je spracovávaný na komunitnej úrovni, preto sú do spracovania zapájaný obyvatelia a predstavitelia obce prostredníctvom tohto dotazníka. Dokument bude taktiež zverejnený na verejné pripomienkovanie na stránke obce a bude verejne prerokovaný v rámci zasadnutia obecného zastupiteľstva. Informácie o termínoch zverejnenia dokumentu a konaní zasadnutia obecného zastupiteľstva, na ktorom bude dokument prerokovaný budú zverejnené vopred na stránke obce alebo spôsobom v mieste obvyklým.

Čo je cieľom Komunitného plánu sociálnych služieb:
- rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných sociálnych služieb v obci,
- snaha pomôcť všetkým cieľovým skupinám,
- koordinácia ponuky a potreby v sociálnych službách,
- zvýšiť dostupnosť sociálnych služieb v obci.

Za vyplnenie dotazníka vopred ďakujeme.

Obec Madunice

Uveďte prosím do akej vekovej skupiny patríte: *
Pohlavie *
Aký je Váš sociálny status? *
Uveďte prosím počet členov domácnosti:
Uveďte prosím počet vyživovaných detí:
Ako ste spokojný so životom v obci?
Ktoré sociálne služby v súčasnosti využívate?
O aké sociálne služby by ste mali záujem a ktoré by ste využívali a pri zabezpečení dlhodobej starostlivosti o člena domácnosti?
Akú formu poskytovania sociálnych služieb preferujete?
Na aké skupiny obyvateľov je potrebné sa zamerať vo vašej obci z hľadiska sociálneho a zabezpečenia sociálnych služieb? *
Required
Je podľa Vás potrebné v obci rozširovať/zabezpečiť sociálne zariadenia? (napr. nízkoprahové denné centrum, komunitné centrum, nocľaháreň, útulok, domov na polceste, zariadenie núdzového bývania, zariadenie pre seniorov, denný stacionár a iné) *
Je podľa Vás v obci potrebné rozširovať/zabezpečiť sociálne služby? (napr. sociálne služby krízovej intervencie, sociálne služby na podporu rodiny s deťmi, opatrovateľské služby, prepravné služby a iné) *
Je podľa Vás potrebné v obci rozširovať/zabezpečiť sociálne bývanie? (bývanie určené najmä pre obyvateľov v hmotnej núdzi) *
Kto by podľa Vás mal byť zodpovedný za zabezpečenie sociálnych služieb, sociálnej podpory a sociálneho bývania, informácií ohľadom sociálnych služieb? *
Required
Tu uvedťe Váš názor v prípade ak sa chcete vyjadriť k sociálnej oblasti vo vašej obci, prípadne doplniť o aké sociálne služby by ste mali v budúcnosti záujem:
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Additional Terms