"Współpraca uczelni z otoczeniem" - II cykl warsztatów dla pracowników, doktorantów i studentów UW na zakończenie projektu eCo-Solving
Cel i zakres
Zakres tematyczny warsztatów UW jest zbieżny z seminariami i warsztatami dla pracowników i doktorantów UW pod tytułem "„Opiekun prac dyplomowych w roli mentora i brokera w procesie współpracy z partnerami zewnętrznymi”" realizowanymi w ramach projektu eCo-Solving w styczniu, lutym i kwietniu 2016. Zapisy na poszczególne warsztaty są niezależne, tzn. można zapisać się na wybrany warsztat lub kilka.
Uwaga: warsztaty pod tym samym tytułem mają ten sam zakres tematyczny.

Liczba miejsc ograniczona. O zakwalifikowaniu decyduje kolejność zgłoszeń.

Warsztaty są częścią projektu eCo-Solving realizowanego przez UW w partnerstwie z Fundacją Pracownia Badań i Innowacji Społecznych STOCZNIA, finansowanego ze środków funduszy norweskich oraz środków krajowych.

Czas i miejsce warsztatów
1. Współpraca z partnerem instytucjonalnym - warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 17.05.2016, w godz. 9:00-11:45
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Program:
09:00-09:45 Prawne uwarunkowania współpracy z partnerem instytucjonalnym – wsparcie UOTT: Renata Olejnik, UOTT
09:45-11:45 Nawiązanie współpracy i diagnoza potrzeb partnera: Tomasz Szymański,
beginning | creative collaboration agency


2. Współpraca z partnerem instytucjonalnym - warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 17.05.2016, w godz. 12:00-14:45
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Program:
12:00-14:00 Nawiązanie współpracy i diagnoza potrzeb partnera: Tomasz Szymański,
beginning | creative collaboration agency
14:00-14:45 Prawne uwarunkowania współpracy z partnerem instytucjonalnym – wsparcie UOTT: Renata Olejnik, UOTT


3. Współpraca z partnerem instytucjonalnym - warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 24.05.2016, w godz. 9:00-11:45
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Program:
09:00-09:45 Prawne uwarunkowania współpracy z partnerem instytucjonalnym – wsparcie UOTT: Renata Olejnik, UOTT
09:45-11:45 Nawiązanie współpracy i diagnoza potrzeb partnera: Tomasz Szymański,
beginning | creative collaboration agency


4. Współpraca z partnerem instytucjonalnym - warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 24.05.2016, w godz. 12:00-14:45
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Program:
12:00-14:00 Nawiązanie współpracy i diagnoza potrzeb partnera: Tomasz Szymański,
beginning | creative collaboration agency
14:00-14:45 Prawne uwarunkowania współpracy z partnerem instytucjonalnym – wsparcie UOTT: Renata Olejnik, UOTT

5. Nawiązanie współpracy i diagnoza potrzeb partnera - indywidualne warsztaty dla pracowników, doktorantów i studentów UW
Pomożemy ulepszać nawiązywanie kontaktów z instytucjami patnerskimi oraz projektować współpracę wraz z elementami komunikacji pomiędzy obiema stronami, tak by współpraca była owocna i efektywna.
Indywidualne konsultacje nt. procesu współpracy z instytucjami, przedsiębiorstwami, organizacjami z Tomaszem Szymańskim, założycielem beginning | cca, zajmującym się budowaniem współprac pomiędzy branżami i podmiotami z różnych dziedzin.
Warsztaty polegają na indywidualnych konsultacjach dotyczących procesu współpracy z instytucjami publicznymi, przedsiębiorstwami i organizacjami społecznymi skierowane do pracowników i doktorantów UW, którzy:
- poszukują partnera instytucjonalnego do współpracy,
- potrzebują pomocy w rozwinięciu już podjętej współpracy,
- chcieliby podnieść swoje kompetencje w zakresie diagnozy potrzeb partnera instytucjonalnego.

Zapisy u prowadzącego warsztaty:
Tomasz Szymański,
beginning | creative collaboration agency
+48 501 263 533
start@beginningagency.com
www.beginningagency.com

6. Prawne uwarunkowania współpracy z partnerem instytucjonalnym - wsparcie UOTT: indywidualne warsztaty dla pracowników, doktorantów i studentów UW
W ramach konsultacji udzielane porady prawne z zakresu prawa autorskiego oraz praw własności przemysłowej, regulacji prawnych obowiązujących w Uniwersytecie Warszawskim, porady z zakresu komercjalizacji wiedzy, w szczególności wykorzystania wyników prac dyplomowych w przemyśle. Konsultacje w zakresie przygotowania umów, analiza zapisów prawnych w umowach z firmami.

Zapisy u osoby prowadzącej warsztaty:
Renata Olejnik, UOTT
512 607 251
rolejnik@uott.uw.edu.pl

7. Profesjonalne i nowoczesne CV, portolio i list motywacyjny – warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 20.05.2016, w godz. 13:45-16:00
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Osoba prowadząca: Dawid Wawrzyniak, coach Partner at Right Path Polska, PCC ICF

8. Profesjonalne i nowoczesne CV, portolio i list motywacyjny – indywidualne warsztaty dla pracowników, doktorantów i studentów UW
Konsultacje poświęcone ocenie oraz wskazaniu ewentualnych poprawek przesłanego CV, portfolio lub listu motywacyjnego.

Zapisy u prowadzącego warsztaty:
Dawid Wawrzyniak, coach Partner at Right Path Polska, PCC ICF
504 019 868
d.wawrzyniak@rightpathpolska.com

9. Negocjacje warunków współpracy pomiędzy uczelnią a otoczeniem – warsztat dla studentów i doktorantów UW
Czas i miejsce: 20.05.2016, w godz. 09:45-13:00
Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii (UOTT),
ul. Żwirki i Wigury 93 (budynek Wydziału Geologii UW), sala 3057 (III piętro).
Osoba prowadząca: Kinga Markert, Markert Mediacje - specjalistka od negocjacji, mediacji i kooperacyjnego budowania rozwiązań.

Szkolenie pokaże jak:
- negocjować warunki współpracy koniecznej do realizacji aplikacyjnej pracy dyplomowej lub zaliczeniowej,
- sobie poradzić z presją i manipulacją,
- skutecznie przygotować się do negocjacji,
- skutecznie przedstawić swoje propozycje,
- jak podsumować rozmowy i wdrożenie ich wyników.

10. Negocjacje warunków współpracy pomiędzy uczelnią a otoczeniem – indywidualne warsztaty dla pracowników, doktorantów i studentów UW
Konsultacje poświęcone ocenie oraz wskazaniu ewentualnych poprawek strategii negocjacyjnych.

Zapisy u osoby prowadzącej warsztaty:
Kinga Markert, Markert Mediacje - specjalistka od negocjacji, mediacji i kooperacyjnego budowania rozwiązań.
601 131 743
kinga.markert@mediacje.biz


11. Podstawy mentoringu akademickiego i narzędzia przydatne w pracy mentorskiej - kurs on-line dla pracowników i doktorantów UW
W ramach projektu eCo-Solving Collegium Wratislaviense przygotowowało e-kurs pokazujący podstawy mentoringu akademickiego i narzędzia przydatne w pracy mentorskiej. Kurs składa się z pięciu części:
1. Czym jest mentoring, w której omówione jest rozróżnienie między mentoringiem, coachingiem i tutoringiem, materiały wiedzowe opisujące te pojęcia;
2. Motywacja - jak mentor może budować wewnętrzną motywację u studenta: gdzie można szukać współczesnych badań; narzędzia, które mentor może wykorzystać w pracy ze studentem;
3. Mądrość w podejmowaniu decyzji - od szerokiego spojrzenia na mądrość po narzędzia, które mogą pomóc rozpocząć rozmowy o wartościach i pomóc mentorowi w zadawaniu studentowi pytań, które budują jego autorefleksję;
4. Dzisiejsi studenci - zebrane analizy i omówienia zmieniającego się pokolenia, które dzisiaj przychodzi na studia. W jakiej rzeczywistości się znajdują i jak jej zrozumienie może pomóc mentorowi;
5. Przykłady i inspiracje - zbiór ciekawych wystąpień, które mogą być inspiracją dla mentora lub przyczynkiem do rozmowy ze studentem.

W ramach kursu prezentowane są narzędzia, które mentorzy mogą wykonać na sobie samych i uzyskać informację zwrotną od ekspertów Collegium Wratislaviense.
Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń. Dostęp do kursu uczestnicy będą mieli nieograniczony. Aktywność ekspertów w komentowaniu przesłanych nieobligatoryjnych zadań trwać będzie do września.


Kontakt:
ecosolving@uw.edu.pl

dr Małgorzata Roge-Wiśniewska
kierownik projektu
Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW
mr-w@uw.edu.pl

Next
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service