ใบสมัครโครงการ “WU Master Chef Junior & Boot Camp 2020”
วันที่ 11 – 12 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
*** รายละเอียดโครงการ https://bit.ly/33yZVIw
*** คู่มือการเเข่งขัน https://cutt.ly/Ye2Mz0a
Facabook : https://www.facebook.com/PCAWU
ผู้ประสานงานคุณธนกฤต มะโนสาร โทร 075672466
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
ชื่อเล่น *
Your answer
รหัสประจำตัวประชาชน (13 หลัก) *
Your answer
วัน/เดือน/ปี เกิด *
Your answer
อายุ *
Your answer
นับถือศาสนา *
ที่อยู่ปัจจุบัน *
Your answer
แผนการเรียน *
Your answer
ระดับชั้น *
Your answer
โรงเรียน *
Your answer
ที่ตั้งของโรงเรียน (จังหวัด) *
Your answer
เกรดเฉลี่ยนสะสม GPAX *
Your answer
งานอดิเรก *
Your answer
อาหารที่เเพ้ *
โรคประจำตัว (หากมี)
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
อีเมล *
Your answer
Facebook *
Your answer
Line ID *
Your answer
ส่วนที่ 2 ปกครอง / บุคคลที่สามารถติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน
ชื่อ-นามสกุล *
Your answer
เกี่ยวข้องเป็น *
Your answer
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก *
Your answer
ส่วนที่ 3 ข้อมูลสำหรับการพิจารณาเข้าร่วมโครงการ
1. เหตุผลที่สมัครเข้าร่วมโครงการ “WU Master Chef Junior & Boot Camp 2020” *
Your answer
2. ความสามารถพิเศษ *
Your answer
3. อุปนิสัย *
Your answer
4. สิ่งที่ชื่นชอบ *
Your answer
5. อาชีพที่ใฝ่ฝัน เพราะเหตุใด จงอธิบาย *
Your answer
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service - Privacy Policy