Śniadanie w Skansenie 2019 - formularz rejestracyjny
Zapraszamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego na Śniadanie w Skansenie 2019 w ramach festiwalu POLEKU slow life po naszymu 2019, które odbędzie się 30 czerwca od godz. 12.00 w pszczyńskim skansenie. Prosimy o zapoznanie się z regulaminem wydarzenia oraz z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania Państwa danych osobowych.

Prosimy o dokładne wypełnienie formularza - niekompletne, czy niedokładne odpowiedzi będą skutkować nieuwzględnieniem Państwa zgłoszenia.

Limit uczestników - 100 osób

Informujemy, że w wyniku wypełnienia przez Państwa formularza zgłoszeniowego do udziału w „Śniadaniu w Skansenie” podczas Festiwalu POLEKU – slow life po naszymu 2019, zostaną pobrane Państwa dane osobowe niezbędne do potwierdzenia Państwa obecności na wydarzeniu oraz wykazania tej obecności przed Urzędem Marszałkowskim w Katowicach. W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z informacją dotyczącą przetwarzania przez Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” Państwa danych osobowych.

Informujemy, że:
1. Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie LGD „Ziemia Pszczyńska” z siedzibą w 43-200 Pszczyna przy ul. 3-go Maja 11. W kwestii uzyskania informacji o przetwarzanych przez nas danych mogą się Państwo skontaktować z Biurem LGD, lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem e-mail: iodo@lgdziemiapszczynska.pl.
2. Zbierane od Państwa dane, to: imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, telefon kontaktowy lub adres e-mail.
3. Dane osobowe podane przez Państwa w formularzu zgłoszeniowym przetwarzane będą w celu potwierdzenia Państwa obecności na liście podczas wydarzenia „Śniadanie w Skansenie”, ewentualnego poinformowania Państwa o zmianach organizacyjnych Festiwalu oraz wydarzenia oraz w celu wykazania Państwa obecności na wydarzeniu, do czego obliguje nas umowa.
4. Państwa dane osobowe będą przechowywane w okresie 5 lat od dnia wypłaty płatności końcowej operacji, zgodnie z § 5 umowy o przyznaniu pomocy Nr 00725-6935-UM1231228/19 z dnia 22 maja 2019 r. – do ok. 2025 r.
5. Odbiorcami Państwa danych będą Urząd Marszałkowski w Katowicach oraz ewentualnie Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie: 00-175 Warszawa, Al. Jana Pawła II 70, a także organy kontrolne w ramach przeprowadzanej kontroli.
6. Państwa dane osobowe NIE będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
7. Na każdym etapie mają Państwo wgląd do przetwarzanych przez LGD „Ziemia Pszczyńska” dotyczących Państwa danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r.

Email address *
Imię i nazwisko *
Your answer
Miejsce zamieszkania *
Your answer
Numer telefonu *
Your answer
Ilość zgłaszanych osób (jedna osoba może zgłosić maksymalnie 5 osób) *
Zapoznałam/em się i przyjmuję do wiadomości postanowienia Regulaminu Festiwalu "POLEKU - slow life po naszymu 2019" *
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
reCAPTCHA
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service