Enkät för ungdomar & unga vuxna
Stamningsförbundet vill anordna fler aktiviteter för unga som stammar. Vi vill därför veta vilka aktiviteter du som ung är intresserad av!
Frågor om dig
Ålder *
Hemort *
Your answer
Är du med i en lokal stamningsförening? Om ja, vilken? *
Your answer
Varför vill du vara med i en aktivitet? För att... *
Required
Frågor om engångsaktiviteter: aktiviteter där du inte binder upp dig mer än en gång
Hur lång ska en engångsaktivitet vara? *
Required
Vad skulle du vilja göra på en engångsaktivitet som varar några timmar/en dag? *
Required
Vilken typ av aktivitet med övernattning är du intresserad av? *
Required
Skulle du vilja ha aktiviteten (med eller utan övernattning) på din hemort eller annan ort? *
Required
Om du svarade annan ort i frågan ovan, på vilken ort vill du ha aktiviteten?
Your answer
Vilket åldersspann på aktiviteterna skulle du helst vilja ha? *
Your answer
Är du villig att betala själv för engångsaktiviteten? *
Om du svarade delvis på förra frågan, hur mycket är du villig att betala?
Frågor om aktiviteter som varar över längre tid: aktiviteter som du deltar i mer än en gång
Vilken aktivitet som sträcker sig över en längre period skulle du vara intresserad av? *
Required
Vilket åldersspann på aktiviteterna skulle du helst vilja ha? *
Your answer
Är du villig att betala själv för den regelbundna aktiviteten? *
Required
Om du svarade ja eller delvis på förra frågan, hur mycket är du villig att betala (per gång)?
Övriga frågor
Frågorna nedan är valfria men genom att besvara dem skulle det hjälpa oss mycket i vårt arbete inom Stamningsförbundet!
Skulle du vilja ha några andra aktiviteter än de vi föreslagit?
Your answer
Är det något mer som Stamningsförbundet kan göra för unga som stammar? Om ja, kan du tänka dig att vara med i en arbetsgrupp?
Your answer
Finns det något du vill tillägga?
Your answer
Tusen tack för din medverkan! Det betyder mycket för det fortsatta arbetet inom Stamningsförbundet.
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service