Анкетна карта
за проучване мнението на потребителите относно административното обслужване
УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИНЕ,
Моля отбележете отговора, който според Вас съответства на всеки въпрос.
1. Колко пъти досега сте ползвали услугите на нашата администрация?
2. Какъв е поводът за настоящото Ви посещение?
3. Откъде получихте първоначална информация за извършваните от Министерството на образованието и науката административни услуги? До каква степен сте доволни от получената информация?
Много недоволен
Недоволен
Не мога да преценя
Доволен
Много доволен
от нормативни документи;
от телефонен разговор със служител от администрацията;
от интернет страницата на Министерството на образованието и науката;
от информационното табло на Министерството на образованието и науката;
от друг източник на информация.
4.1. Публикуваната информация на интернет страницата на МОН е:
Напълно не съм съгласен
По-скоро не съм съгласен
Не мога да преценя
По-скоро съм съгласен
Напълно съм съгласен
Изчерпателна
Разбираема
Точна
4.2. Предоставената Ви информация в писмена форма – формуляри, указания, Харта на клиента, е:
Напълно не съм съгласен
По-скоро не съм съгласен
Не мога да преценя
По-скоро съм съгласен
Напълно съм съгласен
Изчерпателна
Разбираема
Точна
4.3. Информацията, която получихте от служителите в звеното за административно обслужване/фронт-офиса, е:
Напълно не съм съгласен
По-скоро не съм съгласен
Не мога да преценя
По-скоро съм съгласен
Напълно съм съгласен
Изчерпателна
Разбираема
Точна
5. Служителят/служителите, които Ви обслужиха, бяха:
Напълно не съм съгласен
По-скоро не съм съгласен
Не мога да преценя
По-скоро съм съгласен
Напълно съм съгласен
Любезни
Отзивчиви
Компетентни
6. Как бихте оценили удовлетвореността си от предоставените Ви административни услуги?
Много недоволен
Много доволен
7. Ползвате ли въведените канали за достъп до услугите – изпращане и получаване на документи по пощата?
8. Как заплатихте дължимата държавна такса за заявената от Вас административна услуга?
9. Спазват ли се законовите срокове за извършване на заявената от Вас административна услуга?
10. Сблъсквали ли сте се с явлението корупция в качеството си на потребител на административни услуги в Министерството на образованието и науката?
Моля опишете отчетените от Вас корупционни действия:
Your answer
11. Как бихте реагирали, ако станете свидетел на даден/приет подкуп в Министерството на образованието и науката?
За самите Вас
Вие сте:
Вашата възраст е:
Вашето образование е:
Вие принадлежите към една от следните групи:
Анкетата е анонимна!
Информацията от анкетните карти ще бъде използвана само с цел подобряване административното обслужване на физическите и юридическите лица.

БЛАГОДАРИМ ВИ, ЧЕ СЕ ОТЗОВАХТЕ И ПОПЪЛНИХТЕ АНКЕТНАТА КАРТА!
Submit
Never submit passwords through Google Forms.
This content is neither created nor endorsed by Google. Report Abuse - Terms of Service